Chi tiết về Tác giả

Quyến, Trần Văn

  • S. 3(68) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Cộng đồng cư dân làng xã với việc xây dựng các công trình thủy lợi ở Thừa Thiên Huế thời Nguyễn (1802-1885)/The Village Cummunities with the Construction of the Irrigation Works in Thừa Thiên Huế in the Time of the Nguyễn Dynasty (1801-1885)
    Tóm tắt  PDF