Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Trần Thanh

  • S. 3(80) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Huế: điểm đến của những mô hình du lịch thiện nguyện/Huế, The Destination for Voluntary-activity Tours
    Tóm tắt  PDF