Chi tiết về Tác giả

Lung, Trương Văn

  • S. 1(60) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Sự tạo thành chất hữu cơ khi thả các loại bèo trong các môi trường nước thải khác nhau ở Thừa Thiên Huế/Synthesis of organic compounds in the process of applying some duckweek species into different environments of waster-water in TTH province
    Tóm tắt
  • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Một số biện pháp sinh học để xử lý nước thải ở nhà máy chế biến tinh bột sắn/Some biological methods to treat waste water of cassava processing factory
    Tóm tắt