Chi tiết về Tác giả

Hùng, Trương Thanh

  • S. 1(108) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA/Suggestions to improve the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế based on importance-performance analysis (IPA)
    Tóm tắt  PDF