Chi tiết về Tác giả

Minh, Quảng

  • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Về "Những truyện cổ tích Việt Nam" do A. Landes công bố trong các năm 1884-1887/The Work "The Old Tale of Vietnam" Published by A. Landes in 1884-1887
    Tóm tắt  PDF