Chi tiết về Tác giả

Hoa, Nguyễn Xuân

  • S. 3(129) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế/On the history of photography and cinematography in Thừa Thiên Huế.
    Tóm tắt  PDF