Chi tiết về Tác giả

Trung Tiến, Nguyễn Quang

 • S. 2(85) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Khép lại trang sử cư dân vạn đò Huế/Closing a Historical Page of Vạn đò (Floating Boat Village) in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Tên gọi các đảo ở Hoàng Sa/Names of Islands of Paracels
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(75) (2009): SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Lịch sử quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa/History of Administrative Management of Paracels
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  110 năm đô thị hóa ở Huế/110th Anniversary of Urbanization of Hue
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cộng đồng cư dân làng xã với việc xây dựng các công trình thủy lợi ở Thừa Thiên Huế thời Nguyễn (1802-1885)/The Village Cummunities with the Construction of the Irrigation Works in Thừa Thiên Huế in the Time of the Nguyễn Dynasty (1801-1885)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(61) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Thành Phương với phong trào Cần Vương ở các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa-Bình Thuận (1885-1887)/Lê Thành Phương in Cần Vương movement in Phú Yên-Khánh Hòa-Bình Thuận provinces (1885-1887)
  Tóm tắt
 • S. 3(62) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lê Đình Thám-người thầy thuốc từ tâm, cư sĩ chấn hưng Phật giáo xuất sắc, nhà hoạt động chính trị yêu nước/Lê Đình Thám-A compassionate physician, an outstanding Buddhist hermit for Buddhism renovation and a patriotic political activist
  Tóm tắt
 • S. 1(99) (2013) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Hải tặc trên vùng biển Việt Nam/Piracy in the waters of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu./In search of the geographic aspect of an ancient river: An Cựu River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Từ sông An Cựu đến sông Lợi Nông: Một điểm son trong công tác thủy lợi triều Nguyễn./From An Cựu to Lợi Nông River: An outstanding point in irrigation under the Nguyễn Dynasty.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945./A story about the bridges over An Cựu River in the area of Huế before 1945.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người châu Âu trước 1945./Talking about An Cựu River through the view of some European people before 1945.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(153) (2019) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đài Tưởng niệm “Những người Pháp và Việt Nam ở Trung Kỳ hy sinh vì xứ sở trong chiến tranh 1914-1918” đặt tại Huế: Báu vật bị biến dạng và lãng quên!
  Tóm tắt  PDF