Chi tiết về Tác giả

Cẩm, Đỗ Xuân

 • S. 2(85) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đa dạng sinh học và khả năng tận dụng các loài cây bản địa làm nguồn vật liệu phát triển rừng phòng hộ ven bờ biển miền Trung/Bio-diversity and the Ability to Make Use of Native Timber Trees in Developing Preventive forests along Central Coasts
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Một vài dẫn liệu sinh học về cây Lược vàng/Some Botanical Datas About Basket Plant
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Dẫn liệu bước đầu về thành phần thực vật đảo Cồn Cỏ/A Preliminary Study of Composition Floristic Species in Cồn Cỏ Isle
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(62) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Những dẫn liệu ban đầu về khu hệ thực vật vùng cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế/The initial documents of botanical system zone in Thừa Thiên Huế provincial sandy hinterland
  Tóm tắt
 • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Chùm Ngây: loài cây vạn năng có khả năng phát triển ở vùng đất khắc nghiệt/Chùm Ngây: The multipurpose tree species for hard site condition zone
  Tóm tắt
 • S. 1(99) (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cây Sưa ở Huế và các loài Sưa ở Việt Nam/Dalbergia tonkinensis Prain in Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cần xem lại văn bản quy định quản lý cây xanh đô thị/Reviewing the regulations on urban tree management
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - ĐỌC SÁCH
  Góp ý về những sai sót trong cuốn sách "Độc học môi trường"/ Suggestions on mistakes in the book Environmental Toxicology.
  Tóm tắt  PDF