S. 1(90) (2012)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Đinh Bộ Lĩnh-Loạn sứ quân: từ sử liệu tới sử thực/Đinh Bộ Lĩnh-The upheavens of twelve lords: from historical records to real history Tóm tắt PDF
Trần Trọng Dương 3-21
Giấc mơ Khuông Việt nhìn từ giác độ lịch sử-văn hóa/Zen master Khuông Việt’s dream, a look from historical and cultural aspect Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 22-37
Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793): being pitied or condemned? (Continued) Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 38-57
Vài nét về các nhà nhiếp ảnh từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam/Some features on photographers from late 19th to early 20th century in Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hiệp 58-74

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Vị thế biển Đông/The position of East Vietnam Sea Tóm tắt PDF
Lê Đức An, Trần Đức Thạnh 75-85
Về sự suy giảm sức mạnh thủy quân triều Nguyễn và hệ quả của nó trong cuộc đối đầu với phương Tây/On the recession of navy forces of the Nguyễn dynasty and its consequences in the confrontation with the West Tóm tắt PDF
Bùi Gia Khánh 86-91
Từ một cuộc hành quân phối hợp dưới thời nhà Thanh, thử so sánh khả năng hàng hải giữa hai nước Trung-Việt thời bấy giờ/From a co-ordinate operation under the Qing dynasty, making a comparison of maritime capability between contemporary China and Vietnam Tóm tắt PDF
Hồ Bạch Thảo 92-100

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Lợi hại của rượu vang/Advantage and disadvantage of wine Tóm tắt PDF
Võ Quang Yến 101-106

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Về hoạt động của nhà Đông phương học Trần Kinh Hòa (1917-1995) trên đất Việt Nam/Career of the Orientalist Trần Kinh Hòa (1917-1995) in Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đăng 107-118

TRAO ĐỔI

Cuộc kháng chiến chống pháp của Trương Định không nằm ngoài chủ trương của vua Tự Đức/Trương Định’s uprising against the French was not beyond the policy of Emperor Tự Đức Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Xuân 119-130