Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(108) (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA/Suggestions to improve the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế based on importance-performance analysis (IPA)

Trần Thị Ngọc Liên, Trương Thanh Hùng

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của 313 khách tham quan quốc tế và nội địa tại 4 điểm tham quan ở Thừa Thiên Huế. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch ở Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các gợi ý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của địa phương. Mô hình phân tích mức độ quan trọng - mức độ thể hiện (Importance-Performance Analysis (IPA)) được sử dụng để so sánh mức độ quan trọng và mức độ thể hiện của 13 thuộc tính của điểm đến Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích cho thấy rằng chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế chưa được đánh giá cao. Các yếu tố như hoạt động giải trí, lễ hội và sự kiện, đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ địa phương, thái độ đối với du khách, dịch vụ mua sắm, chất lượng dịch vụ lưu trú, thông tin du lịch, các tour tuyến tham quan tại Huế… cần phải được chú trọng cải thiện hơn nữa nhằm nâng cao sự hài lòng của du khách.

ABSTRACT

 This research paper uses both qualitative and quantitative data obtained from interviewing experts and surveying 313 international and domestic visitors’ opinions as the main sources of input for analysis. The main objective of the study is to evaluate the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế and to propose suggestions for improving the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế. The model of Importance-Performace Analysis (IPA) is used to measure the gap between the level of importance and level of performance of the 13 destination attributes of Thừa Thiên Huế. The analysis results show that the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế has not been appreciated. Factors such as recreational activities, festivals and events, souvenirs and local handicrafts, attitudes towards tourists, shopping service, accommodation service, tourist information, sightseeing tours in Huế… need to get further improvements in order to enhance the level of satisfaction and the willingness to return of tourists.


Toàn văn: PDF