Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Bài gửi đăng tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là các công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn...; các ý kiến trao đổi, tranh luận nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học; các công trình dịch thuật giới thiệu kết quả nghiên cứu của nước ngoài hoặc các tư liệu gốc phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học... Ưu tiên cho những công trình gửi riêng cho tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.

 

Chính sách về chuyên mục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TRAO ĐỔI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TƯ LIỆU

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CỔ VẬT VIỆT NAM

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ĐỌC SÁCH

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KỶ NIỆM 100 NĂM SINH GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề Tư liệu Văn học Việt Nam THƯƠNG SƠN THI THOẠI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam LÝ LỊCH SỰ VỤ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ VIỆC TÌM HIỂU CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Tuyển dịch văn bia chùa Huế (tập một)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Tuyển dịch văn bia chùa Huế (tập hai)

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Xuôi dòng An Cựu

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ TẬP 1- TẬP 2

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Quyển một

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Quyển hai - Phần một

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Quyển hai - Phần hai

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Tổng biên tập

Nguyễn Đình Thuận

 

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Văn Tiến

 

Hội đồng Biên tập

PGS.TS Ngô Đắc Chứng

TS. Phan Thanh Hải

PGS.TS Trần Ngọc Nam

ThS Nguyễn Hữu Thông

CN Trần Đại Vinh

 

Trụ sở

Số 24 đường Lê Lợi, Tp Huế

Điện thoại/Fax: 054-3837900

Email: tc.nghiencuuphattrien@gmail.com

 

Giấy phép xuất bản

Số 691/GP-BVHTT ngày 28/12/2001

Của Bộ Văn hoá-Thông tin