Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Học viện Dân tộc, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đầu mối

Trần Công Hiếu
Biên tập viên
Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc
Học viện Dân tộc, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0989883589
Email: hieutc@hvdt.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn