T. 18, S. 5 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TẠO THÀNH SAU TIÊM CHỦNG VACXIN PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ VỊT Ở VỊT XIÊM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hiền 1-5
KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CỦA VỊT CV SUPER M Ở THỜI ĐỂM TIÊM PHÒNG VACXIN CÚM GIA CẦM KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Lưu Hữu Mãnh 6-11
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA VACXIN ĐA GIÁ PHÒNG BA BỆNH NIUCATXƠN, GUMBORO, VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Minh và cs 12-17
GIÁM SÁT PHÂN TỬ VÀ NGUYÊN NHÂN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG Tóm tắt PDF
Tạ Hoàng Long và cs 18-25
THÍCH NGHI CẤY CHUYỀN CHỦNG VIRUT DẠI PV QUA TẾ BÀO Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Nhung 26-31
KẾT QUẢ PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN CL. PERFRINGENS Ở LỢN CON TIÊU CHẢY TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt PDF
Trần Đức Hạnh và cs 32-37
XÁC ĐỊNH GEN ĐỘC TỐ VÀ TỔ HỢP CỦA CHÚNG VỚI CÁC GEN MÃ HÓA NHỮNG ĐỘC TỐ CHÍNH CỦA Clostridium perfringens PHÂN LẬP TỪ DÊ VÀ CỪU Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Lê Văn Sơn và cs 38-44
PHÂN TÍCH MỨC TƯƠNG ĐỒNG GENOME CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH Ở LỢN CON BẰNG PHƯƠNG PHÁP PFGE Tóm tắt PDF
Võ Thành Thìn và cs 45-49
XÁC ĐỊNH LIỀU ĐIỀU TRỊ CỦA CHẾ PHẨM KT04 –BỘT KHÁNG THỂ LÒNG ĐỎ TRỨNG ĐỐI VỚI BỆNH TIÊU CHẢY DO E.coli Ở LỢN CON SAU CAI SỮA Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Đảng và cs 50-56
TÌNH HÌNH NHIỄM CẦU TRÙNG EIMERIA TRÊN BÊ TẠI TỈNH VĨNH LONG VÀ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Nga và cs 57-65
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN OESOPHAGOSTOMUM SP. Ở LỢN TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Ngà và cs 66-71
NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Neospora – LOẠI ĐƠN BÀO KÝ SINH Ở NGƯỜI VÀ GIA SÚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Dũng và cs 72-76
SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine subaphylla Tóm tắt PDF
Huỳnh Kim Diệu 77-81

Nâng cao - Tham khảo

Các bệnh tiêu chảy ở lợn sơ sinh: vấn đề đau đầu ! Tóm tắt PDF
CLAUDIA GAGNÉ CLAUDIA GAGNÉ-FORTIN 82-88
Một số thông tin về E.coli gây xuất huyết ruột (Enterohemorrhagic E.coli –EHEC) Tóm tắt PDF
Lê Quang Toản st&dịch 89-91

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN GETS Tóm tắt PDF
Bùi Thị Cúc 92-94