Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu lực vacxin cúm H5N1 (chủng NIBRG14) trên một số clade lưu hành ở Việt Nam năm 2011và phân tích đặc tính di truyền của virut H5N1 clade 2.3.2.1b

Đậu Huy Tùng và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

Sự xuất hiện của dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) virut H5N1 và nguy cơ của đại dịch ở người đã nêu bật sự cần thiết củaviệc sử dụng vacxin phòng bệnh. Tuy nhiên, do việc lây lan nhanh chóng và sự tiến hóa liên tục của virut cúm gia cầm H5N1, phần lớn vacxin hiện đã không còn phù hợp với các clade virut mới xuất hiện gần đây. Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả của vacxin cúm , chủng NIBRG-14 (clade 1 A/Vietnam/1194/2004) chống lại các clade virut cúm gia cầm H5N1 lưu hành tại Việt Nam. Gia cầm được gây miễn dịch với liều vacxin tiêu chuẩn bằng cách tiêm dưới da sau đó công cường độc với ba loại virut cúm gia cầm H5N1 (clade 1, clade 2.3.2.1a và clade 2.3.2.1b) vào ngày thứ 21 sau tiêm chủng (pv). Kết quả cho thấy rằng NIBRG-14 bảo hộ được gia cầm chống lại clade 1 và clade 2.3.2.1a. Trong khi đó vacxin NIGRG-14 không bảo hộ được gia cầmkhi công cường dộc với clade 2.3.2.1b. Để tìm hiểu nguyên nhân vi rút H5N1 clade 2.3.2.1b (A/Duck/QuangNgai/1037/11) có thể chống lại hệ miễn dịch của gia cầm sau tiêm phòng , chúng tôi tiếp tục phân tích gen HA - một yếu tố quyết định độc tính quan trọng của virut. Kết quả phân tích trình tự axit amin cho thấy rằng virús này có chứa chuỗi SPQRERRRK-R / G tại các vùng phân cắt trong phân tử HA, có độc lực cao. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định được nhiều đột biến với những thay thế amino acid trong HA: M226I, I239S nằm ở vùng N-link glycosyl và 2H, 45N, 53K 120D, 133A và 14N đột biến tại vùng đặc tính kháng nguyên, có thể ảnh hưởng đến thụ thể đặc hiệu cũng như yếu tố gây bệnh của virut. Đáng chú ý là, I239S và đột biến S133A chỉ có duy nhất ở A/Duck/QuangNgai/1037/2011, cho thấy rằng nó chúng có thể liên quan đến khả năng virús né tránh hệ thống miễn dịch củavi-rút. Vì vậy, phân tích phát sinh loài cho thấy rằng những đột biến liên tục gen HA có thể tạo ra chủng kháng nguyên mới và có thể thay đổi độc lực của virut và giúpclade H5N1 2.3.2.1b kháng đượcvacxin chủng NIBRG-14.

Từ khóa:NIBRG-14, H5N1, công cường độc, đặc tính di truyền.


Toàn văn: PDF