T. 47, S. 6 (2009)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá một số dịch vụ triển khai trên mạng MAN-E tại Bắc Ninh. Phần B. Mạng MAN-E và kết quả triển khai dịch vụ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Xuân 1-12
Nghiên cứu thành lập hệ thống tích hợp thông tin đất phục vụ công tác quản lí nhà nước về đất đai tại xã Vân Côn - Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà Tây Tóm tắt PDF
Lê Thị Giang 13-24
Nghiên cứu tối ưu môi trường lên men chủng Steptomyces Orientalis 4912 sinh Vancomyxin Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Nhuệ 25-34
Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ cây cồng sữa vàng Eberhardtia Aurata (Sapotaceae) Tóm tắt PDF
Đoàn thị Mai Hương 35-40
Ảnh hưởng pH và khối lượng phân tử chitosan đến keo bạc nano chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ Tóm tắt PDF
Đặng Văn Phú, Bùi Duy Du 47-52
Xác định Methamphetamin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắc kí khí - Khối phổ kết hợp với kĩ thuật chiết pha rắn Tóm tắt PDF
Đặng Văn Đoàn 53-58
ảnh hưởng của Butachlor lên hệ thống Oxy hóa của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus) Tóm tắt PDF
Phan Văn Trí 59-67
Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa AcrylicI. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hóa học đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 69-75
Nghiên cứu tối ưu hóa thành phần các vi sinh vật tham gia chế tạo chế phẩm sinh học xử lí phế thải nông nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Đỗ Trung Sỹ 77-82
Phân lập và khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Hoàng 83-90
Phân tích và tối ưu hóa cột Pfluger Tóm tắt PDF
Trần Đức Trung 117-120


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP