T. 46, S. 6 (2008)

Mục lục

Articles

Xây dựng thuật toán thích nghi cho các bộ lọc phi tuyến không đệ quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Hiếu 1-7
Giải thuật điều chế vectơ không gian cải tiến cho bộ nghịch lưu ba pha bôn khoá Tóm tắt PDF
Phan Quốc Dũng, Lê Minh Phương, Lê Đinh Khoa 9-23
Một kỹ thuật Gam-ma để đo hoạt độ của các thùng chất thải phóng xạ Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dũng 25-32
Một số tính chất của Bacteriocin được tổng hợp bởi vi khuẩn Lactic phân lập từ sữa bò tươi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đà 33-41
Đa dạng ADN Genome các chủng vi khuẩn ( Pseudomonas solanacearum) gây bệnh héo xanh cây lạc bằng kĩ thuật RADP Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 43-50
Sự biến đổi hoạt độ Enzim Protease, Lipase và amylase của hạt đậu tương nảy mầm trong điều kiện thiếu nước Tóm tắt PDF
Đinh Thị Vĩnh Hà 51-58
Xác định đa dạng vi khuẩn trong bùn hồ khu vực nhiễm chất diệt cỏ chứa Dioxin tại sân bay Đà Nẵng bằng kĩ thuật PCR-DGGE Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà 59-65
Phân huỷ sinh học hyđrocarbon thơm đa vòng của một số chủng vi khuẩn phân lập từ nước thải nhiễm dầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bảo 67-75
Thiết kế vectơ mang gen độc tố của Salmonella typhimurium LT2 biểu hiện trong tế bào E. Coli Tóm tắt PDF
Đàm Thị Lâm Đoàn 77-81
Nghiên cứu quy trình tổng hợp Howiiol A Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị Mai Hương 83-90
Tách dòng và thiết kế vectơ biểu hiện gen Naga trong hệ Eukaryote Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Việt Cường Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc 91-96
Tổng hợp điện hoá màng Poly(1,8- Diaminonaphtalen) trong môi trương nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dung 97-101
ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng khâu mạch của carboxymethylcellulose Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lệ Hà, Trần Thị Thuỷ 103-108
Nghiên cứu ứng dụng tinh bột phosphat làm phụ gia sản xuất giò chả Tóm tắt PDF
Trương Thị Mỹ Hạnh 109-120
Phương pháp đánh giá độ ổn định và độ chính xác của một hệ thống cân định lượng phối liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Lân, Ngưyễn Hữu Khoan 121-127
Khảo sát độ hạt và ảnh hưởng của nó tới tính chất của đá mài chế tạo ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Lộc 129-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP