T. 46, S. 4 (2008)

Mục lục

Articles

Về siêu giao thức báo hiệu của hệ thống Softswitch Tóm tắt PDF
Hoàng Minh 1-8
Mô hình và tối ưu hoá bộ ghép giao thoa đa mode 3x3 mmi cho các ứng dụng xử lý tín hiệu quang Tóm tắt PDF
Lê Trung Thành 9-17
Tổng hợp hệ thống điều khiển phi tuyến trên cơ sở logic mờ, mạng nơron Tóm tắt PDF
Lê Hùng Lân 19-31
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn đối kháng nấm Pyricularia oryzae bệnh đạo ôn lúa Tóm tắt PDF
Lê Như Kiều 33-39
Thu nhận kháng nguyên ung thư ph, cyfra 21-1 bằng kỹ thuật gen Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Phúc 41-48
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn kháng sinh tổng hợp các chất hoạt động bề mặt Tóm tắt PDF
Lê Vân Tri, Phạm Thị Thu Huyền 49-55
Nghiên cứu và mô hình hoá động học phản ứng chuyển hoá than gáo dừa thiêu kết bằng cacbon dioxit (CO2) Tóm tắt PDF
Mai Xuân Kỳ 57-63
Nghiên cứu tổng hợp chất kích thích sinh trưởng cây trồng Etyl 1-Naphtylaxetat có hoạt tính sinh học cao, thân thiện môi trường Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Đức 65-71
Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật khử nitơ liên kết trong nước ăn uống Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Yên, Trần Văn Nhi 73-81
Nghiên cứu phân huỷ thuốc nhuộm trong nước bằng phương pháp điện hoá Tóm tắt PDF
Bùi Quang Cư 83-92
Công nghệ kết tủa lắng đọng điện hoá bằng d xung chế tạo sợi nano và composit Ni-Sic Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng 93-98
Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía. Phần 1 - Nghiên cứu một số điều kiện phản ứng axêtyl hoá xelulozơ từ bã mía Tóm tắt PDF
Phạm Tùng Sơn, Đỗ Bích Thanh 99-105
Mô hình tính toán giá thành đầu tư và vận hành xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Nguyên 107-114
Khảo sát độ nhiễm vi sinh vật trong một số nguyên liệu chính dùng sản xuất sữa tiệt trùng Tóm tắt PDF
Phạm Phương Hà, Hà Duyên Tư 115-120
Xây dựng tự động phương trình chuyển động và mô phỏng cơ cấu Tóm tắt PDF
Lê Hồng Lam 121-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP