T. 45, S. 6 (2007)

Mục lục

Articles

Tự động hoá bưu chính, viễn thông Việt Nam Tóm tắt PDF
Nghiêm Xuân Quỳnh, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Gia Thái 37-69
Xây dựng và phát triển ngành cơ điện tử ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Hữu Chí, Trần Anh Quân 109-117
Cuộc cánh mạng năng lượng ở thế kỷ 21: chuyển nền kinh tế hoá thạch sang nền kinh tế Hydro Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Trí 119-140
Tóm tắt ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Thuỳ Anh 141-178
Mêtan hoá CO2 và hỗn hợp CO+CO2 trên các hệ xúc tác niken Tóm tắt PDF
Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Mạnh Huấn, Hồ Sĩ Thoảng 245-254
Nghiên cứu khâu mạch quang hoá của hệ khâu mạch quang trên cơ sở nhựa Epoxi biến tính dầu trầu. IV. Nghiên cứu tính chất cơ lí của màng khâu mạch quang trên cơ sở ETT 39-BCDE-TAS Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiên, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thị Việt Triều 255-260
Mô hình hoá quá trình xử lý sinh học yếm khí - thiếu khí - hiếu khí đối với nước thải bệnh viện Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Văn Nhân, Sreng Sokvung 301-307
Nghiên cứu thành phần hoá học rễ cây Xuân hoa (Pseuderanthenum Palatiferum) Tóm tắt PDF
Trần Công Khánh 309-314
ảnh hưởng của mangan đến tính chất gang cầu phrrit trạng thái đúc Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Dũng 315-320


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP