T. 45, S. 5 (2007)

Mục lục

Articles

Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao Tóm tắt PDF
Đinh Minh Sơn, Hoàng Minh 1-11
Nhận dạng các hiện tượng quá độ trong MBA sử dụng phân tích Wavelet và Fuzzy logic Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Tuấn Dũng 19-25
Bộ tái tạo tín hiệu 2R toàn quang dựa trên nguyên lý hiệu ứng phi tuyến tự điều pha Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Bùi Trung Hiếu 27-33
Tương tác giữa chủng vi khuẩn đối kháng Seudomonas Monteil-II VK58 với các chủng vi khuẩn phân lập từ đất Tóm tắt PDF
Lê Như Kiều 35-40
Tương tác phân tử trong vật liệu EVA/khoáng sét nano hữu cơ cômpzit và ảnh hưởng của chúng tới một số tính chất của vật liệu Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim 41-47
Tính toán động học xử lý nước thảu hữu cơ trên lớp đệm vi sinh bám PDF
Nguyễn Xuân Nguyên 49-55
Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại As, Cd, Pb và Hg từ môi trường nuôi tự nhiên lên nhuyễn thể hai mảnh vỏ Tóm tắt PDF
Phạm Kim Phương 57-62
Nghiên cứu sử dụng màng Polypyrol điện hoá để xử lý bề mặt thép tráng kẽm trước khi sơn Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Kế Oanh 63-69
Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrytic. I- Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hoá học đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrytic Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiến, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 71-77
Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (La, Pr, Nd, Sm) với L-Isolơxin Tóm tắt PDF
Lê Minh Tuân 87-91
ứng dụng kỹ thuật điện hoá nghiên cứu ăn mòn thép CT3 trong môi trường đất Hoài Đức, Hà Tây Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Cường, Lê Đức Bào 93-99
Phương pháp xây dựng sơ đồ nối điện tối ưu với sự hỗ trợ của vi tính Tóm tắt PDF
Trần Quang Khánh 101-106
Xây dựng sơ đồ ngược xác định ranh giới phân chia mật độ theo tài liệu dị thường trọng lực Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thanh, Lại Thuỳ Ngân 107-111
Dao động của dầm đàn hồi từ biến Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đa 117-131


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP