T. 45, S. 4 (2007)

Mục lục

Articles

Xây dựng bộ quan sát trạng thái trong cơ chế điều khiển dòng lưu lượng TCP/AQM Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Trí, Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc San 1-9
Mô hình dữ liệu trong quản lý, đánh giá công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Giang 27-34
Sử dụng chủng vi khuẩn Lactic Pediococcus pentosaceus HNO2 để sản xuất chế phẩm bảo quản cá Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mãn 35-42
Nghiên cứu tách chiết Chitin từ đầu-vỏ tôm bằng phương pháp sinh học. I – Sử dụng bromelain trong dịch ép vỏ dứa Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thiết 43-50
ảnh hưởng của chế độ xử lý xúc tác và điều kiện phản ứng đến hoạt độ quang oxy hoá p-Xylen của TiO2 Degusa Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Trí, Lưu Cẩm Lục 51-59
Nghiên cứu phản ứng oxy-Dehidro hoá N-Butan với CO2 trên xúc tác Cr2O3/Y-Al203 và Cr2/SiO2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Huy Phúc, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung 73-80
ảnh hưởng của hàm lượng Trithithiol đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su Butadien/Clobuthil Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiên Toàn, Lê Xuân Hiền 81-86
Một số ứng dụng của Carrageenan và khả năng sử dụng k-Carrageenan từ rong biển Việt Nam trong bảo quản chế biến thực phẩm Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Hải, Nguyễn Xuân Nguyên 87-93
Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hoá trên cơ sở nano oxit titan và nano oxit thiếc Tóm tắt PDF
Nguyễn Năng Định, Phạm Hoàng Ngân 95-100
Thiết kế tối ưu kết cấu thép bằng thuật toán tiến hoá Tóm tắt PDF
Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Cường 111-118
Mô hình hoá việc giải bài toán ngược ba chiều xác định các thông số vật thể và độ sâu của móng từ Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Đình Chiến 119-124
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại thực vật thuỷ sinh để khử độc cho nước thải bị ô nhiễm Nitroglyxerin của cơ sở sản xuất thuốc phóng Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Khuê, Tô văn Thiệp, Phạm Kiên Cường 125-132
Chế tạo thành công trạm trộn bê tông xi măng cơ động 20 m3/h PDF
Nguyễn Hữu Lộc 133-134


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP