T. 45, S. 3 (2007)

Mục lục

Articles

Một số cách tiếp cận mới trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân 5-14
Thuật toán khai phá tập mục dữ liệu thường xuyên trong CSDL gia tăng dựa trên phân lớp dữ liệu PDF
Nguyễn Hữu Trọng 15-26
Về một lược đồ thuỷ văn dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và các ma trận số giả ngẫu nhiện Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng 27-34
Nhận dạng các hiện tượng quá độ trong máy biến áp sử dụng phân tích Wavelet và fuzzy logic Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Tuấn Dũng 35-41
Nghiên cứu thành phần hoá học của loài hải miên Xestopongia Testudinaria thu thập tại Việt Nam PDF
Nguyễn Xuân Cường 43-50
Nghiên cứu tách chiết chitin từ đầ - vỏ tôm bằng các phương pháp sinh học Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thiết 51-58
Nghiên cứu điều chế mangan dioxit hoạt tính từ quặng pyrolusit Việt Nam. Phần 2. nghiên cứu điều chế mangan dioxit hoạt tính ở trạng thái phân tán cao theo phương pháp oxy hoá Mn(II) bằng KMnO4 Tóm tắt PDF
Bùi Trung 59-65
Độ bền nhiệt, khả năng chống cháy và tính chất điện của vật liệu compozit poly(vynil clorua)/khoáng sét Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim 67-73
Tổng hợp silicagen cho sắc ký lớp mỏng: một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số di chuyển Rf Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Nam, Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thuý Nga 75-80
Nghiên cứu khả năng khử độc cho nước thải bị nhiễm thuốc nổ TNT bằng cây thuỳ trúc Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Khuê 81-87
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu polyme alloy trên cơ sở HDPE và bột cao su phế thải biến tính bằng sóng siêu âm và axit stearic Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Vân 89-94
Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nitrat hoá để ứng dụng trong xử lý nước hồ ô nhiễm Tóm tắt PDF
Trần Liên Hà, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh 95-100
Nghiên cứu và mô hình hoá quá trình vận tải chất trong môi trường xốp khi có một hệ phản ứng hoá học phức tạp Tóm tắt PDF
Mai Xuân Kỳ, Tạ Hồng Đức, Phạm Ngọc Anh 101-110
ứng dụng kết cấu liên hợp như một giải pháp tăng cường khả năng chịu lửa cho dầm thép Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Thu 111-121
So sánh quá trình biến đổi thành phần hoá học và chất lượng chè đen lên men liên tục và gián đoạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Ngọc, Hà Duyên Tư 123-129


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP