T. 47, S. 5 (2009)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá một số dịch vụ triển khai trên mạng Man-E tại Bắc Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh 1-15
Đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn lactic sinh tổng hợp Bacteriocin Tóm tắt PDF
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Đà, Lê Thanh Bình 17-25
Nghiên cứu tác động của các phức vòng càng giữa các nguyên tố đất hiếm nhẹ và isolơxin tới sự tăng trưởng của nấm Hericium Erinaceum Tóm tắt PDF
Lê Minh Tuấn 27-32
Kiểm định bộ sinh phẩm (Elisa Kit) Chẩn đoán nhanh, đặc hiệu kháng thể kháng Salmonella enteritidis trong huyết thanh gà Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trung 33-38
Thành phần hoá học thân cây croton touranensis gagnep Tóm tắt PDF
Đoàn Thi Mai Hương 39-43
Hiệu quả diệt ấu trùng muỗi của chế phẩm bacillus thuringiensis sobsp. Israelensis sản xuất tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Đình Bính, Nguyễn Đình Tuấn, Trịnh Thị Thu Hà 45-53
Nghiên cứu hấp phụ S02 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừa Tóm tắt PDF
Mai Xuân Kỳ 55-61
Đánh giá diễn biến mưa axit có nguồn gốc địa phương tuyến Hà Nội, Vĩnh Yên, Yên Bái và Lào Cai Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Khánh, Nguyễn Thị Như Định 63-75
Đánh giá mức độ thay đổi phân tử của các dòng lạc đột biến mới chọn tạo bằng chỉ thị SSR Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 77-85
ảnh hưởng của SiO2 và Al2O3 tới độ bền ăn mòn hợp kim ZnNi trong môi trường tự nhiên và nhân tạo Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Dũng 87-98
ảnh hưởng của chất điều hào sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh chồi và rễ phong lan giã hạt Dendrobium Anosmum Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Hữu Lễ 99-107
Điều khiển lũ ở tứ giác Long Xuyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Huy, Hồ Văn Chín 109-127


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP