T. 47, S. 2 (2009)

Mục lục

Articles

Một tiêu chuẩn mới chọn nút xây dựng cây quyết định PDF
Nguyễn Thanh Tùng 17-27
Sử dụng hệ thông tin địa lí (Gis) để xây dựng mô hình phân bố loài, lấy ví dụ loài Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) ở Việt Nam PDF
Lê Xuân Cảnh, Hà Quý Quỳnh, Lê Minh Hạnh 29-37
Nghiên cứu trích li polyphenol từ chè xanh vụn. Phần 2. Tối ưu hoá quá trình trích li polyphenol bằng phương pháp hàm mong đợi Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Sơn, Hà Duyên Tư 39-46
Nghiên cứu hiệu lực khử khuẩn của dung dịch nano bạc đối với phẩy khuẩn Vibrio cholerae gây bệnh tả Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Dung 47-53
Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gió, nhiệt độ của môi trường xung quanh và điều kiện địa hình đối với khả năng mang tải của mạng điện Tóm tắt PDF
Trần Quang Khánh 55-60
ảnh hưởng của quá trình làm khô và đánh bóng đến chất lượng sản phẩm chè xanh Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư 61-66
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến thời gian và chất lượng một số rau quả sấy Tóm tắt PDF
Phạm Anh Tuấn 67-75
Khảo sát thực trạng phế thải rắn ngành may gây ô nhiễm và đề xuất biện pháp giảm thiểu Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Lĩnh, Vũ Đức Tân 77-82
Điều chế bạc kim loại kích thước nanomet và ứng dụng làm vật liệu khử trùng nước Tóm tắt PDF
Trần Hồng Côn 83-89
Biến tính mụn dừa ở nhiệt độ thấp làm vật liệu hấp phụ, ứng dụng loại bỏ ion Cu2+ trong nước Tóm tắt PDF
Bùi Quang Cư 91-100
Khảo sát các điều kiện thích hợp cho phản ứng transgalactosyl sử dụng galactosidase Aspergillus oryzae 3 để sản xuất galactooligosaccharid (GOS) từ lactose Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hải Hoà, Nguyễn Văn Cách, Đặng Thị Thu 101-107
Nghiên cứu lên men lượng lớn chủng Escherichia coli BL21 tái tổ hợp mang gen mã hoá Lipase của Bacillus subtilis FS2 Tóm tắt PDF
Phùng Thu Nguyệt 109-116
Nghiên cứu thành phần khí thải của động cơ có sử dụng biodiesel Tóm tắt PDF
Hồ Sơn Lâm 117-124
Hệ tự dao động chịu kích động thông số của cần khoan Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn 125-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP