T. 47, S. 1 (2009)

Mục lục

Articles

Về giải pháp tối ưu hoá tài nguyên và định tuyến trên cơ sở chất lượng dịch vụ đối với mạng IP đa dịch vụ Tóm tắt PDF
Lê Hữu Lập, Hoàng Minh 1-10
Thiết kế luật mờ từ các dữ liệu vào - ra sử dụng đại số gia tử và ứng dụng trong điều hành Tóm tắt PDF
Vũ Như Lân, Nguyễn Tuấn Linh 17-25
ảnh hưởng của Retain - AVG ( Aminnoethoxyvinylglycine) đến thời hạn bảo quản sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA Cavendish) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Toàn 27-33
Bước đầu khảo sát sự nhiễm Listeria monocytogenes trong một số thực phẩm trên thị trường Hà Nội bằng kĩ thuật Polymerase Chain Reaction (PCR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thực 35-43
Quy trình chiết tách các hoạt chất sinh học từ nấm linh chi (Ganoderma lucidum) PDF
Nguyễn Minh Tú 45-53
DETERMINATION SULPHONAMIDES RESIDUES IN FOOD BY HIGH PERFOPvMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY PART 2. SEPARATION AND QUANTIFICATION SULFAGUANIDINE, SULFAMETHOXYPYRIDINE, SULFADOXINE AND SULFAMETHOXAZONE IN ANIMAL FOODSTUFFS AND FOOD PRODUCTS Tóm tắt PDF
Chu Đình Bính, Nguyễn Phương Thanh 55-63
Đánh giá khả năng làm giảm dư lượng Sherpa, Regent và Pegasus của một số chủng vi khuẩn tuyển chọn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Thị Hồng Minh, Phạm Việt Cường 65-71
Nghiên cứu tích tụ selenium ở nấm vân chi Trametes versicolor bằng phân tích kích hoạt neutron Tóm tắt PDF
Lê Xuân Thắm, Nguyễn Giang, Nguyễn Thị Diệu Hạnh 73-79
Nghiên cứu trích li Polyphenoltừ chè xanh vụn. Phần1: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích li polyphenol Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Sơn, Hà Duyên Tư 81-86
Nghiên cứu tính chất điện hoá và khảo sát khả năng phát hiện hợp chất sunphit trong môi trường Tóm tắt PDF
Trương Duy Hướng 87-93
Các Triterpene khung Oleanan và Ursan từ vỏ cây Eberhardtia aurata (Sapotaceae) PDF
Đoàn Thị Mai Hương 95-99
So sánh một số chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu chè giống trung du trồng tại Tân Cương Thái Nguyên và trồng tại Thanh Ba Phú Thọ PDF
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư 101-106
Nghiên cứu quá trình khâu mạch nhiệt trên cơ sở nhựa Epoxy biến tính dầu trẩu và anhydride maleic PDF
Lê Xuân Hiền 107-114
Bảo quản môt số quả có múi sáu thu hoạch bằng màng phủ shellac PDF
Phạm Thị Thu Hà 115-121
Đánh giá tổn thất điện năng trong mạng điện phân phối có xét đến các đặc tính ngẫu nhiên của phụ tải PDF
Trần Quang Khánh 123-130


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP