T. 53, S. 2 (2015)

Mục lục

Articles

Sự phân bố và điều kiện xúc tác của B-1,3-Glucanase ở động vật không xương sống biển Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Hoàng Như Khánh, Cao Thị Thúy Hằng, Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý, Lê Quang Huấn, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Thi Hoa 139-146
Tạo adenovirus tái tổ hợp mang đoạn gen chIL-6 Tóm tắt PDF
Vũ Thu Huyền, Lê Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường 147-156
Nghiên cứu quần xã vi khuẩn trong nem chua bằng phương pháp không phụ thuộc vào nuôi cấy Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Van Hooder Koenraad, Cnockaert Margo, Lê Thanh Bình, Vandamme Peter 157-168
Tính đa dạng nguồn gen di truyền và cấu trúc quần thể loài thông lá dẹt (Pinus krempfii lecomte)-loài đặc hữu hẹp ở Tây Nguyên, Việt Nam bằng chỉ thị ISSR Tóm tắt PDF
Trần Thị Liễu Liễu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Thị Phòng 169-179
Xử lý khí dịch thải đentrong sản xuất tinh bột sắn thu hồi khí metal Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Dũng, Đặng Ngọc Phượng, Ngô Kim Chi 180-186
Tổng hợp compolyme của metacrylic axit và etyl acylat: xác định hằng số đồng trùng hợp và một số tính chất của copolyme Tóm tắt PDF
Trần Vũ Thắng, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Thu Trang 187-193
Xác định tần suất lấy mẫu và độ chính xác tải lượng cát bùn lơ lửng chuyển tải bởi hệ thống sông Hồng (Trung Quốc/Việt Nam) Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hà, Alexandra Coynel 194-204
Các hợp chất có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định phân lập được từ cây Đước vòi - Rhizophora stylosa Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thanh, Châu Ngọc Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh 205-210
Pin mặt trời chấm lượng tử trên cơ sở các điện cực catot khác nhau Tóm tắt PDF
Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Nguyên 211-220
Nghiên cứu hình thái, cấu trúc của màng thụ động Cr3+ trên lớp mạ kẽm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Trương Thi Nam, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Khương, Lê Đức Bảo 221-230
Tiền xử lý bùn thải bằng sóng âm tần số thấp (12kHz) Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Carine Julcour-Lebigue, Henry Delmas 231-243
Ứng dụng điều khiển mờ trong bài toán robot bám quỹ đạo Tóm tắt PDF
Mạc Thị Thoa, Vũ Văn Thích, Trần Đức Trung 244-253
Xác định đặc tính đàn hồi của tấm và ống vật liệu cấu trúc nano bằng phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Trường, Lê Minh Quý 254-264
Thuật toán phân mảnh dọc và cấp phát trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phân tán Tóm tắt PDF
Mai Thúy Nga, Đoàn Văn Ban, Nguyễn Mạnh Hùng 265-276


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP