T. 52, S. 6 (2014)

Mục lục

Articles

Tối ưu hóa hệ mờ-noron trong điều khiển robot Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Toản 685-699
Những tính toán số và phân tích trong máy phát điện từ thủy động loại điện cực chéo Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 701-710
Nhân dòng và biểu hiện protein dung hợp Glutathion transferase-streptavidin trên bào tử Bacillus subtilis và đánh giá khả năng gắn đặc hiệu với kháng thể cetucimab biotinyl hóa Tóm tắt PDF
Bùi Thu Thủy, Phan Hương Trang, Nguyễn Trần Hiếu, Trần Thị Mỹ, Phan Tuấn Nghĩa, Trần Thị Vân Anh 711-720
Nghiên cứu cải biến Agrobacterium tumef aciens sinh tổng hợp coenzyme Q10 Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong, Đặng Thị Thu 721-734
Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm trên cơ sở khoáng sét và tinh bột biến tính Tóm tắt PDF
Nguyễn Đoàn Tùng, Lê Bảo Trung, Nguyễn Việt Huy, Đào Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh 735-742
Hiệu ứng của các loại cao su thiên nhiên lỏng đối với sự biến tính nhựa Epoxy trên cơ sở Dgeba Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Lý, Đỗ Bích Thanh, Phạm Tùng Sơn, Lê Đức Giang 743-754
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác Hydrotalcite hai thành phần Mg-Al cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa thu hydrocacbon Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hoàng Ngọc Dũng 755-764
Tổng hợp điện hóa màng Flo-Hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L Tóm tắt PDF
Phạm Thị Năm, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Mai Thanh 765-776
Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch đo tổng trở điện hóa xác định Atrazin trên cơ sở dây nano polypyrol Tóm tắt PDF
Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Lê Huy, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm 777-785
Ảnh hưởng của phụ gia xenlulo cao phân tử tới tính dính của vữa tươi Tóm tắt PDF
Lê Văn Hải, Phan Văn Tiến 787-793
Xây dựng phần mềm trên nền matlab để phân tích đồ họa dữ liệu phổ khối ion cyclotron biến đổi fourier của nước sông hồ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Tài, Ngô Văn Quang, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Đắc Thành, Akio Miyazato 795-802
Giảm gai điện áp trên thanh cái DCvaf tăng hệ số tăng áp trong biến tần máy biến áp nguồn z Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Khai, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Văn Nhờ, Hồ Đắc Lộc 803-814


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP