T. 52, S. 5 (2014)

Mục lục

Articles

Một số đặc điểm của loài Kiêu hùng (Alcimandra cathcartii) tại Vường Quốc gia Hoàng Liên, Sapa, Lào Cai Tóm tắt PDF
Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Phúc Thành 547-555
Cố định cellulase từ nấm trichoderma sp. trên hạt composite tạo bởi chitosan cao-lanh hoạt hóa Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Chí, Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Lê Mai Hương 557-566
Loại màu thuốc nhuộm bằng các chủng nấm FBV25, FBV28 và FBVLA1 cố định trên vật liệu polypropylene Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan Anh, Ngô Thị Huyền Trang, Đào Thị Ngọc Ánh, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà 567-579
Tính toán lý thuyết các hợp chất E2H2, E2H2AuCl, E2H2(AuCl)2 (E=N-Bi):cấu trúc nguyên tử trong phân tử và phân tích bản chất Orbital liên kết tự nhiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Văn Lý, Đỗ Diên, Phạm Văn Tất 581-590
Carpainone: Alkaloid mới từ lá cây đu đủ Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hoa Viên, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Nguyễn Thùy Linh, Châu Văn Minh 591-596
Nghiên cứu quy trình và đánh giá tính năng quang xúc tác của vật liệu Nano TiO2 bằng axit telephthalic và methylene blue Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Tú, Vũ Thị Hạnh Thu 597-606
Nghiên cứu chế tạo và tính chất hạt nano hợp kim rỗng MPt (M=Co và Fe) cho định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu Tóm tắt PDF
Nguyễn Mậu Cừ, Nguyễn Quang Chinh, Lê Trọng Lư, Ngô Thanh Dung, Trần Đắc Hải, Ngô Bá Thành, Vũ Quốc Thái 607-615
Mô phỏng quá trình mài vô tâm chạy dao hướng kính Tóm tắt PDF
Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung 617-624
Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nam, Phan Đức Huynh 625-635
Phân tích mô hình dao động của Turbin bằng phương pháp phân tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Ngô Văn Thanh, Dannmei Xue, Lê Hoài Đức 637-649
Nghiên cứu hoạt tính Calcium-Binding của đạm cá phân lập từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus) Tóm tắt PDF
Cao Xuân Thủy, Trần Bích Lam 651-657
Nhóm quan hệ logic mờ phụ thuộc thời gian trong mô hình chuỗi thời gian mờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Điều 659-672
Nghiên cứu sự đồng bộ hóa của mạng các phần tử dao động pha có tần số rieng khác nhau Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hòa 673-683


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP