T. 52, S. 4 (2014)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dung ba đầu vào bằng logic mờ và đại số gia tử Tóm tắt PDF
Ngô Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy 397-408
Ảnh hưởng của cuộn dây 2D và 3D đến quá trình điều khiển nhiệt độ cho khuôn theo phương pháp cảm ứng từ Tóm tắt PDF
Phạm Sơn Minh 409-417
Phân lập vi sinh vật đối kháng một số nguồn bệnh nấm thực vật và đánh giá hoạt tính của chúng in vitro và in vivo Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thúy Hoài, Phạm Việt Cường 419-430
Nghiên cứu quá trình tinh chế collagen từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Dũng, Phan Đình Tuấn 431-440
Nghiên cứu cắt mạch Chitosan ở dạng trương trong dung dịch H2O2 bằng bức xạ Gamma Co-60 Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Dự, Võ Quang Mai, Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến 441-450
Nghiên cứu tính chất compozit TiO2-PANi trên nền Ti tổng hợp bằng phương pháp quét thế tuần hoàn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Duyến, Phan Thị Bình 451-457
Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng , phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại huyện Chư sê - tỉnh Gia Lai Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Công, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan 459-464
Tối ưu hóa điều kiện chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B quy mô bán công nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Huy Dân 465-472
Nghiên cứu phản ứng giữa ancol isoamylic và cao su thiên nhiên lỏng epoxi hóa Tóm tắt PDF
Lê Đức Giang 473-481
Phân tích năng lượng phân hủy kết hợp với điện tích trong orbital liên kết hóa trị của các hợp chất chưa phối từ n-heterocyclic carbene và các đồng đẳng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Văn Lý, Đỗ Diên, Phạm Văn Tất 483-490
Cây thuốc được đồng bào dân tộc Thái sử dụng chữa gãy xương hoặc bong gân, sai khớp tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Nguyễn Thượng Hải, Phạm Hồng Ban, Hoàng Danh Trung, Nguyễn Nghĩa Thìn 491-496
Ảnh hưởng của bột tái phân tán tới tính chất của vữa xi măng tươi Tóm tắt PDF
Phan Văn Tiến 497-506
Nghiên cứu mô hình tối ưu trục chịu giao động xoắn cho trường hợp tần số riêng thứ nhất và thứ hai Tóm tắt PDF
Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy 507-514
Nghiên cứu thiết kế bàn rung 2 phương cộng hưởng để chế tạo kênh máng xi măng lưới thép Tóm tắt PDF
Trương Quốc Bình, Trần Văn Tuấn 515-527
Thiết kế Anten vi dải phân cực kép với khe chữ V cho ứng dụng WLAN cho dải tần 2.4 GHz Tóm tắt PDF
Lương Quốc Vinh Danh, Võ Ngọc Lợi, Nguyễn Tăng Khả Duy 529-538
Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot ba bậc tự do Tóm tắt PDF
Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Công Khoa 539-546


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP