T. 52, S. 2 (2014)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu chiết Phlorotannin có hoạt tính chống oxy hóa từ rong nâu (Sargassum mcclurei) bằng phương pháp ngâm chiết có hỗ trợ vi sóng Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Cường, Trần ThịThanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý 135-141
Nghiên cứu thu nhận a xít béo không thay thế omaga 3 và omega 6 từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương Tóm tắt PDF
Vũ Đức Chiến, Bùi Thị Bích Ngọc, Bùi Quang Thuật 143-149
Ứng dụng phương pháp mặt mục tiêu tối ưu hóa quá trình điều chế nhiên liệu sinh học từ axit palmitickhi có dư Metanol Tóm tắt PDF
Đặng Tấn Hiệp, Bing Hung Chen 151-158
Ảnh hưởng của sợi Xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi Tóm tắt PDF
Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương 159-166
Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lý hóa trong quá trình sản xuất bánh men rượu phần Tóm tắt PDF
Lê Văn Điệp, Han Bei Zhong 167-177
Đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn của phức hệ Nanochitosan - Tinh dầu nghệ và nano bạc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường 179-186
Đồng lợi ích về khí hậu và chất lượng không khí thu được khi nâng cấp hệ thống taxi ở thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh Tóm tắt PDF
Nghiêm Trung Dũng, Hồ Tuấn Anh 187-196
Ảnh hưởng của hema đến quá trình tổng hợp và tính nhạy điện của Poly (Nipam-co-hema) Tóm tắt PDF
Hoàng Dương Thanh, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, Trần Vũ Thắng, Trịnh Đức Công 197-202
Tác dụng của việc sử dụng Xenlulo ete như một chất cô đặc tới tính dính và tính lưu biến của vữa Tóm tắt PDF
Phan Văn Tiến 203-212
Hoàn nguyên vật liệu polianilin-phụ phẩm nông nghiệp sử dụng xử lý chì (II) trong dung dịch Tóm tắt PDF
Phan Thị Bình, Phạm Thị Tốt, Mai Thị Thanh Thủy, Mai Thị Xuân 213-220
Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ Gama Co-60 và khảo sát hiệu ứng chống ôxi hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến 221-228
Phân tích mất ổn định Flutter của dầm cầu bằng phương pháp trị riêng phức Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang, Trần Ngọc An 229-240
Xây dựng phương trình chuyển động của súng đại liên khi bắn Tóm tắt PDF
Phạm Huy Chương 241-247
Khảo sát dao động lắc của tàu hải quân khi bắn tên lửa rải nhiễu PK-16 Tóm tắt PDF
Nguyễn Lạc Hồng 249-257


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP