T. 49, S. 6 (2011)

Mục lục

Articles

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ NHIỄU DỰA TRÊN HỒI QUY WAVELET BÁN THAM SỐ KẾT HỢP NHẬN DẠNG ĐIỂM KỲ DỊ Tóm tắt PDF
Nguyen Thuy Anh, Nguyễn Huu Trung 1-13
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ NaCl ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG LACTOCOCCUS PĐ14, PĐ2.9 VÀ BV20 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đà, Hoa Thị Minh Tú, Lê Thanh Bình 15-23
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VỚI KHÁNG NGUYÊN POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) TRÊN CHUỘT BALB/c Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Giang An, Đỗ Khắc Hiểu, Đồng Văn Quyền, Đỗ Thị Thảo, Đinh Huy Kháng 25-32
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Pr, Nd, Eu, Gd) VỚI DL-ALANIN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Lý Minh Đức 33-38
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ NBR – PVC – CR Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Hải, Đỗ Quang Kháng 39-45
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH VÀ DUNG MÔI ETANOL ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CANXI HYDROXY APATIT TỪ CANXI NITRAT Tóm tắt PDF
Đào Quốc Hương, Dương Thùy Linh 47-53
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HƯƠNG LIỆU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN ƯỚP HƯƠNG HOA QUẢ ĐÓNG TÚI LỌC Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Chương 55-63
NGHIÊN CỨU CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA AMONI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương 65-72
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỘP XÚC TÁC XỬ LÍ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ BẰNG KIM LOẠI MẠ NIKEN COMPOSIT NANO CESI ĐIÔXÍT Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng, Đào Khánh Dư 73-81
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL - NHIÊN LIỆU SINH HỌC Tóm tắt PDF
Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bá Kiên, Hoàng Thị Bích, Đỗ Trung Sỹ 83-92
TỔNG HỢP CAO SU THIÊN NHIÊN LỎNG CÓ NHÓM HYDROXYL CUỐI MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON QUANG HOÁ 1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG FENTON QUANG HOÁ Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Lý, Đỗ Thị Bích Thanh, Kim Thúy Hồng, Lê Quang Tuấn, Phạm Tùng Sơn, Lê Đức Giang 93-100
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC SỬ DỤNG CHITOSAN LÀM CHẤT KHỬ/CHẤT ỔN ĐỊNH Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Xuân Mạnh, Vương Thị Kim Oanh, Lê Thị Mai Hoa, Trần Đại Lâm 101-106
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI TỪ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦN GIUỘC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Phép 107-116
THIẾT KẾ MẠNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tùng 117-126
TÍNH TOÁN UỐN VÀ DAO ĐỘNG TẤM COMPOSITE GẤP NẾP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt PDF
Trần Ích Thịnh, Trần Minh Tú, Bùi Văn Bình 127-138


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP