T. 48, S. 6 (2010)

Mục lục

Articles

Một mô hình nhiễu và ứng dụng trong việc phát hiện chất liệu Tóm tắt PDF
Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Hồng Minh 1-10
Điều khiển mức nước sử dụng đại số gia tử Tóm tắt PDF
Vũ Chấn Hưng, Hoàng Văn Tuấn, Vũ Như Lân, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh 11-25
Thiết kế tối ưu cấu trúc ống dẫn sóng quang tích hợp sử dụng hiệu ứng quang -nhiệt trên công nghệ silicon Tóm tắt PDF
Le Trung Thanh 27-36
GMAS-1DMCSP: Hệ thống đa tác tử gen giải bài toán cắt vật tư một chiều với nhiều kích thước vật liệu thô Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoài Phương, Lương Chi Mai 37-58
Nghiên cứu động học phản ứng tổng hợp isobutyl propionate Tóm tắt PDF
Mai Thanh Phong, Trần Duy Hải 59-65
Độ bền oxy hóa nhiệt, tính chất điện và khả năng chống cháy của vật liệu compozit trên cơ sở hỗn hợp HDPE-LLDPE/tro bay Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh 67-74
Tối ưu đa mục tiêu quá trình tinh sạch Fructooligosaccharides (FOS) bằng membrane G5 Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Ánh, Lê Xuân Hải, Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 75-81
Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp axit acrylic sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi 83-88
Nghiên cứu thu nhận chế phẩm chống oxy hóa tự nhiên từ lá chè già Tóm tắt PDF
Đặng Minh Nhật 89-98
The corrosion resistance of Ni-TiO2 and Ni-SiC nanocomposite coatings prepared by brushplating technology Tóm tắt PDF
Nguyen Quynh Anh, Nguyen Duc Hung 99-107
Steel corrosion map of Vietnam Tóm tắt PDF
Cole Ivan, Nguyen Viet Hue 109-115
Khảo sát khả năng sử dụng anôt trên cơ sở hợp kim sắt silic trong bảo vệ catôt bằng dòng ngoài cho thép cacbon trong môi trường đất Tóm tắt PDF
Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Văn Chiến, Nguyện Thị Linh 117-124
Codeposition of nano-sized sic particles in the nickel matrix composite coatings obtained by electroplating Tóm tắt PDF
Pham Thy San, Nguyen Dinh Trung, Pham Hong Hanh, Nguyen Ngoc Phong 117-122
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát thử nghiệm cảm biến rung động cấu trúc dầm treo đơn Tóm tắt PDF
Đinh Văn Dũng 125-129


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP