T. 50, S. 5 (2012)

Mục lục

Articles

Điều khiển hệ thống Koester hai đầu vào – một đầu ra ứng dụng đại số gia tử với tham số hiệu chỉnh ngữ nghĩa. Tóm tắt PDF
Vũ Chấn Hưng, Vũ Như Lân, Nguyễn Duy Minh, Hoàng Văn Tuấn 547-565
Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch Job shop. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa 567-579
Nghiên cứu chủng xạ khuẩn HLD 3.16 có hoạt tính kháng khuẩn phân lập từ vùng ven bờbiển Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Huy 581-593
Ảnh hưởng của loại mẫu cấy và hệ thống chiếu sáng đơn sắc lên khả năng tái sinh chồi cây hoa cúc (Chrysanthemum morifoliumRamat. cv. “Jimba”) nuôi cấy in vitro. Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt 595-606
SỰ THAY ĐỔI CÁC THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT CHẤT SINH HỌC TRONG SỮA BÒ NON SAU SẤY PHUN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hoa Viên, Lê Quang Hòa 607-615
CÁC HỢP CHẤT XANTON TỪ CÀNH NHỎ CÂY CÒNG SÁP (CALOPHYLLUM CERIFERUMGAGNEP. EX STEVEN) Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Hùng 617-621
NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương, Đặng Hồng Ánh, Nguyễn Thu Vân, Giang Thế Việt, Nguyễn Xuân Bách, Trần Ngọc Bích 623-633
PHÂN LOẠI CHỦNG VI KHUẨN LACTOCOCCUS PD14 TỔNG HỢP BACTERIOCIN Tóm tắt PDF
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình 635-643
NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON(JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt PDF
Phùng Văn Phê 645-652
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠDIMETYL DISELENUA Tóm tắt PDF
Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Đức Anh 653-659
Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic: III. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp ổn định quang đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của các màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic polyol AC 7310, HSU 1168 khâu mạch Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 661-669
Khả năng chế tạo dung dịch nano kim loại bằng quá trình hòa tan anot với điện áp cao. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng 669-676


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP