T. 49, S. 4 (2011)

Mục lục

Articles

An effect to handle the inter-leaving pseudo noise sequences. Tóm tắt PDF
Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh 1-10
Một thuật toán mới cho mô hình chuỗi thời gian mờ Heurictic trong dự báo chứng khoán. Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Điều 11-25
Điều chỉnh ngữ nghĩa định lượng của giá trị ngôn ngữ trong đại số gia tử và ứng dụng. Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Minh 27-40
Các hợp chất triterpenoit của cây bọt Ếch (Glochidion obliquum decne) Ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Mai Hoa, Lê Thị Thu Hà, Trần Đình Thắng 41-49
Nghiên cứu nhân giống in vitro và khảo sát hợp chất alkaloid rotundine từ cây bình vôi (stephania rotunda Lour) Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh 51-58
Nghiên cứu chế tạo màng lọc nano và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất tách của màng Tóm tắt PDF
Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương 59-64
Nghiên cứu sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để nuôi vi tảo Spirulina platensis Tóm tắt PDF
Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng 65-72
Nghiên cứu chuyển hóa axeton thành điaxeton ancol và mesityl oxit trên nhựa anionit Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà 73-79
Sự biến đổi một số tính chất vật lí của lá chè trong quá trình làm héo. Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Chương 81-86
Phương trình tỉ lượng hóa học trong nghiên cứu thực nghiệm động học phản ứng. Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Anh, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Công Bằng, Mai Xuân Kỳ 87-93
Tìm điều kiện tối ưu cho quá trình trùng hợp polyme ưa nước trên cơ sở axit acrylic sử dụng chất khơi mào amoni pesulfat bằng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi 95-99
Nghiên cứu khả năng chống chịu và hấp thu chì Pb, Zn của dương xỉ Pteris vittata L Tóm tắt PDF
Trần Văn Tựa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Đình Kim 101-109
Nghiên cứu phương pháp điều chế nước khử trùng siêu oxy hoá Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình 111-116
Đánh giá tiềm năng đồng lợi ích đối với khí hậu và chất lượng không khí khi chuyển đổi nhiên liệu cho hệ thống xe buýt Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Trang, Nghiem Trung Dung, Tran Thu Trang 117-128
Ảnh hưởng của biến dạng kéo dọc trục đến tính dẫn điện của ống nanô các bon đơn lớp. Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Trường, Nguyễn Tuấn Hưng 127-134


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP