T. 50, S. 1 (2012)

Mục lục

Articles

Một nghiên cứu về mạng quang định tuyến dải sóng sử dụng hệ thống nối chéo quang dựa trên các chuyển mạch lựa chọn dải sóng Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Bản, Lê Hải Châu 1-12
Phân loại chủng vi khuẩn BTLP1 có khả năng phân hủy phenol bằng phương pháp phân tích trình tự nucleotit của đoạn gen 16s rARN Tóm tắt PDF
Cung Thị Ngọc Mai, Thái Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiêm Ngọc Minh 13-19
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của hoạt chất α-Mangostin tách ra từ vỏ quả măng cụt garcinia mangostana L. Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Tuyên, Mai Thị Hiên, Phí Thị Mơ, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Quyền Đình Thi 21-28
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF THE THERMOPHILIC BACTERIA BML07 STRAIN PRODUCING BOTH THERMOSTABLE AMYLASE AND CELLULASE ISOLATED FROM MY LAM HOT SPRING Tóm tắt PDF
Tran Dinh Man, Nguyen Kim Thoa, Nguyen Thi Da, Nguyen Quoc Viet 29-38
Nghiên cứu quy trình tổng hợp chất 4,7-DICHOROQUINOLINE Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Trần Văn Hiệu, Phí Thị Đào, Châu Văn Minh 39-44
Phân lập chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy poly ( L-Lactic axit) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Lịch, Lê Hải Vân, Nguyễn Quang Huy 45-52
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt tinh thể zeolit y bằng phương pháp hỗ trợ tán xạ laser Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tú, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Hồng Liên 53-62
Nghiên cứu chế tạo chất trợ lọc từ khoáng Diatomite Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Mai Thanh Phong, Trần Doãn Minh Đăng 63-71
Đánh giá hiệu lực vaccine cúm A H5N1 chủng NIBRG-14 đối với một số clade virus cúm A H5N1 phân lập ở Việt Nam năm 2011. Tóm tắt PDF
Dau Huy Tung, Dong Van Quyen, Nguyen Tung, Tran Xuan Hanh, Kim Young Bong, Dinh Duy Khang 73-81
Xác định luật phân bố xác suất của dữ liệu chất lượng không khí được quan trắc tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Chử Thị Hồng Nhung, Nghiêm Trung Dung 83-89
Giảm phát thải khí mê tan trong thay đổi phương thức quản lí phân và xử lí dịch thải sau biogas Tóm tắt PDF
Ngô Kim Chi, Đặng Ngọc Phượng, Nguyễn Xuân Dũng 91-98
Khảo sát một số điều kiện biến tính bề mặt màng lọc polyethersulfone Tóm tắt PDF
Trần Thị Dung, Đinh Thị Thu PhươngKhảo sát một số điều kiện biến tính bề mặt màng lọ 99-105
Tổng hợp cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch bằng phương pháp fenton quang hóa Phần 2: Nghiên cứu cấu trúc của cao su thiên nhiên lỏng Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Ý, Đỗ Thị Bích Thanh, Kim Thúy Hồng, Lê Quang Tuấn, Phạm Tùng Sơn, Lê Đức Giang 107-113
Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm ( Y, La, Tb) với axit DL-2-amino-n-butyric Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Lê 117-122
Thiết kế mạng thiết bị trao đổi nhiệt bằng phương pháp lưới Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tùng 121-125


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP