T. 50, S. 3 (2012)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ KHÁNG UNG THƯ CỦA HỢP CHẤT TIỀM NĂNG 2B2D BẰNG KĨ THUẬT MICROARRAY Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thảo, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Nga, Chi Ying Huang 267-274
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG VI KHUẨN ƯA NHIỆT BML07 PHÂN LẬP TỪ SUỐI NƯỚC NÓNG MỸ LÂM CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP AMYLASE VÀ CELLULASE BỀN NHIỆT Tóm tắt PDF
Tran Dinh Man, Nguyen Kim Thoa, Nguyen Thi Da, Nguyen Quoc Viet 275-283
SINH ENZIM NGOẠI BÀO PEROXIDAZA, LACCAZA VÀ PHÂN HỦY CÁC HỢP CHẤT VÒNG THƠM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XKBH1 Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Bá Hữu, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đặng Thị Cẩm Hà 285-295
TINH SẠCH VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA LACCASE TÁI TỔ HỢP TỪ ASPERGILLUS NIGERD15#26 lcc1 1.8B Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Quang Hòa, Tô Kim Anh 297-307
BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH PROTEIN TÁI TỔ HỢP CRY8DA DIỆT CÔN RÙNG BỘ CÁNH CỨNG CỦA VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS TRONG E. COLI Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Thành, Nguyễn Thị Huệ, Trần Duy Quý, Ngô Đình Bính 309-317
ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN Tóm tắt PDF
Lê Thị Duyên, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm 319-326
PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂVÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương 327-334
PHÂN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH Tóm tắt PDF
Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi 335-341
TÁCH DÒNG GEN ENDO- β-1,4 GLUCANASE TỪ ASPERGILLUS NIGER VÀ BIỂU HIỆN GEN TRONG SACCHAROMYCES EREVISIAE Tóm tắt PDF
Phạm Việt Cường, Quyền Đình Thi, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Cúc 343-352
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO Tóm tắt PDF
Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh 353-359
ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY Tóm tắt PDF
Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh 361-365
ẢNH HƯỞNG CỦA Nd 3+ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT Nd-TiO2 KÍCH THƯỚC NANO ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ THỦY PHÂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Văn Khanh 367-374
LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 181 BẰNG KĨ THUẬT FENTON DỊ THỂ SỬ DỤNG TRO BAY BIẾN TÍNH/H2O2 Tóm tắt PDF
Đào Sỹ Đức, Trịnh Thị Thanh Hảo 375-384
ỨNG DỤNG LỚP PHỦ PbO2 TRÊN THÉP KHÔNG GỈ 304 LÀM ANÔT TRƠ CHO QUÁ TRÌNH BẢO VỆ CATÔT SỬ DỤNG DÒNG NGOÀI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Thanh Mai 385-395
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND NBR/PVC VÀ NANOCLAY Tóm tắt PDF
Hoàng Tuấn Hưng, Lương Như Hải, Đào Thế Minh, Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng 397-402


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP