T. 48, S. 3 (2010)

Mục lục

Articles

Lộc nhiễu và phát hiện biên ảnh trong khuếch tán phi tuyến không đẳng hướng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu 1-9
Nghiên cứu thuật toán và mạch của hệ thống điều khiển tốc độ quay trong máy mài nghiền chi tiết quang CNC MB-250 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Duy Đức, Phạm Quốc Hải, Nguyễn Văn Võ 11-18
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính độc tế bào của goniotriol, dimer- goniotriol, howiinol A và các tiền chất của chúng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Bá Thị Châm, Nguyễn Văn Hùng 19-24
Khả năng phân huỷ poly (L-lactic) của một số chủng xạ khuẩn phân lập tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Huy, Đỗ Huy Dương, Lê Văn Chiều 25-32
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng Ralstonia solanacaerum gây bệnh héo xanh lạc và vừng Tóm tắt PDF
Lê Như Kiểu, Trần Quang Minh, Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Huân 33-42
Nghiên cứu chuyển hoá bã cơm dừa tạo prebiotic mannooligosaccharit bằng Endo-β-1,4-mannanase từ Aspergillus niger BK 01 Tóm tắt PDF
Đỗ Biên Cương, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Huyền, Đặng Thị Thu 43-49
Phân lập Phomopsis sp. N 7.2 sinh tổng hợp laccase Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Quang Hòa, Tô Kim Anh 51-58
Thành phần loài cá thuộc bộ cá Nheo (Siluriformes) ở hệ thống sông Thu Bồn - Vu Gia tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Phương Anh, Võ Văn Phú 59-62
Ảnh hưởng của phương pháp và điều kiện nuôi cấy đến sự tổng hợp chất màu và hoạt chất monacolin của các chủng nấm mốc đỏ Monascus purpureus 5057 và 5085 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài Trâm, Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Phạm Đức Toàn, Trịnh Thị Kim Vân, Trần Trung Dũng, Hoàng Đình Hòa, Zhao Hai 63-69
Nghiên cứu động học quá trình nitrat hóa sử dụng kĩ thuật vi sinh tầng chuyển động trong môi trường nước mặn Tóm tắt PDF
Lê Văn Cát, Phạm Thị Hồng Đức 71-79
Tuyệt đối hoá cồn ethanol bằng phương pháp không dùng tác nhân hoá học Tóm tắt PDF
V. S. Leontyev, Trương Tất Hiếu 81-91
Chế tạo thiết bị cho công nghệ mạ xoa sử dụng để phục hồi chi tiết máy bị mài mòn Tóm tắt PDF
Đào Khánh Dư 93-99
Bước đầu ước tính hệ số phát thải cho xe máy ứng với điều kiện giao thông thực tế ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Tạ Hương Thu, Lê Anh Tuấn, Nghiêm Trung Dũng 101-110
Quần xã tảo silic bám và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông Đáy - Nhuệ Tóm tắt PDF
Dương Thị Thủy, Hoàng Trung Kiên, Vũ Thị Nguyệt, Lê Thị Phương Quỳnh, Đặng Đình Kim 111-117
Thiết kế các mẫu máng héo ứng dụng cho ngành sản xuất chè Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Chương 119-125
Ảnh hưởng của pH đến sự hình thành và phát triển của chấm lượng tử CdTe Tóm tắt PDF
Ứng Thị Diệu Thúy, Phạm Song Toàn, Nguyễn Quang Liêm 127-133


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP