T. 49, S. 2 (2011)

Mục lục

Articles

Tối ưu hóa vỏ trụ và tấm tròn có gân tăng cường bằng nguyên lí cực đại Pontryagin Tóm tắt PDF
Trần Minh, Nguyễn Lê Hải 1-7
Phương pháp tối ưu theo trạng thái với các bài toán hệ thống xử lí theo tư duy hệ kín. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Anh, Nguyễn Lê Anh 9-25
Cải thiện hiệu năng mạng GMPLS lõi sử dụng nhãn mã 2-D và bộ giới hạn công suất quang Tóm tắt PDF
Đang The Ngoc, Nguyen Tien Ban 27-35
Điều khiển dự báo thích nghi trên cơ sở mô hình mờ và thuật giải di truyền cho hệ phi tuyến bất định Tóm tắt PDF
Trần Tuấn Quang, Phan Xuân Minh 37-44
Stabilization of non isothermal chemical reactors using two thermodynamic Lyapunov functions. Tóm tắt PDF
Hoang H, Mai T. P, Hoang M. N, Phan D. T, Couenne F, Gorrec Y. Le 45-61
Biểu hiện và tinh sạch Epitope kháng nguyên ROI H:1,2 (FljB1) để tạo kit chắn đoán Salmonella Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Trung, Đo Thi Huyen, Truong Nam Hai 63-71
Ghép acrylonitril lên Chitin bằng kĩ thuật bức xạ để hấp phụ kim loại nặng độc (As(V), Cd2+) Tóm tắt PDF
Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy 73-80
Nghiên cứu phân hủy màu nhuộm dưới sự hỗ trợ của siêu âm Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hà, Bùi Nguyễn Hoàng Trinh, Lê Ngọc Thạch 81-91
Nghiên cứu chế tạo gốm xốp hydroxyapatit từ đá vôi bằng phương pháp phản ứng thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Đào Quốc Hương, Phạm Thị Sao 93-99
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ Tóm tắt PDF
Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí 101-106
Investigation of arsenic removal from groundwater by nano-dimensional MnO2 and FeOOH coating on calcinated laterite Tóm tắt PDF
Tran Hong Con, Dong Kim Loan, Le Manh Cuong 107-115
Tuyển chọn chủng nấm mốc Aspergillus sp có khả năng sinh tổng hợp glucooxydaza cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hường, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, Trần Thị Châu 117-123
Thử nghiệm việc mở rộng bài toán ngược xác định hình dạng vật thể gây dị thường từ để xác định độ sâu móng từ trên một số tuyến đo thuộc khu vực miền Trung thềm lục địa Việt Nam. Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Thị Thu Hằng 125-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP