T. 48, S. 1 (2010)

Mục lục

Articles

Áp dụng biến đổi sóng con phân tích tín hiệu điện tim dựa trên các điểm kì dị Tóm tắt
Nguyễn Hữu Trung 1-9
Mô hình hóa kết nối truy nhập thuê bao số (DSL) trong mạch vòng nội hạt Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thúy Anh 11-31
Giải thuật và chương trình tính động lực học robot song song Tóm tắt PDF
Phan Bùi Khôi 33-44
Ảnh hưởng các tham số trong bảng SAM điều kiện đối với phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Minh 45-53
Nghiên cứu biểu hiện insulin người ở E. coli Tóm tắt PDF
Bùi Thị Huyền, Lê Văn Phủng, Phan Văn Chi 55-62
Đánh giá mức độ thay đổi phân tử của các dòng lạc đột biến mới chọn tạo bằng chỉ thị SSR Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng, Ngô Thị Lam Giang 63-71
Ảnh hưởng của hàm lượng nitơ và photpho trong đất đến khả năng cộng sinh của nấm arbuscular mycorrhizas trên cây ngô và hiệu quả xử lí đất ô nhiễm chì. Tóm tắt PDF
Bùi Văn Cường, Tăng Thị Chính 73-79
Nghiên cứu công nghệ trích li để nâng cao hiệu suất và chất lượng dầu màng gấc (Momordica cochinchinensis Spreng L.). Tóm tắt PDF
Bùi Quang Thuật 81-85
Khảo sát một số hợp chất alkaloid có hoạt tính sinh học ở cây dừa cạn (Catharanthus roceus L. ) trong điều kiện nuôi cấy in vitro Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vinh 87-95
Nghiên cứu ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa anolit để khử trùng thân thịt gà trên dây chuyền giết mổ công nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu 97-103
Khoáng hóa metyl da cam bằng hiệu ứng Fenton điện hóa sử dụng catôt composit polypyrrol/oxit Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Hoàng Thị Mỹ Hạnh 105-112
So sánh tính chất của các sensor oxy kiểu clark được chế tạo từ các vật liệu điện cực khác nhau Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà, Đặng Thị Tố Nữ 113-118
Tối ưu hóa quá trình héo chè bằng máng héo trong sản xuất chè đen Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Chương 119-125
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng của vi cảm biến áp trở đo dịch chuyển Tóm tắt PDF
Đinh Văn Dũng 127-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP