T. 49, S. 1 (2011)

Mục lục

Articles

Về phương pháp tối ưu theo trạng thái với các bài toán hệ thống: xử lí theo tư duy hệ hở Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Lê Anh 1-12
Bộ điều khiển mờ dựa trên đại số gia tử: ứng dụng để điều khiển chủ động kết cấu nhà 15 tầng chịu tải động đất. Tóm tắt PDF
Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê 13-30
Phân tích hiệu năng các cơ chế phân bổ kênh trong WiMAX Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Ban, Đặng Thế Ngọc Thế Ngọc 31-40
Điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác baz rắn KOH/γ- Al2O3 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa 41-48
Epoxy hoá cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hyđroxyl cuối mạch bằng axit 3-clo perbenzoic. Tóm tắt PDF
Lê Đức Giang, Phạm Hữu Lý 49-54
Tính chất quang của màng phủ polyvinyl pyrolidon (PVP) bọc phủ hạt nano ZnS:Mn tổng hợp bằng phương pháp hoá học. Tóm tắt PDF
Trần Minh Thi, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Quốc Trung 55-61
Nghiên cứu điều chế vật liệu đialđehyt xenlulo bằng phương pháp ôxy hóa periodat và các tính chất cơ lí của nó. Tóm tắt PDF
Đào Trọng Hiền, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu 63-72
Tương tác mùi vị và sự phân chia cảm giác Tóm tắt PDF
Nguyen, D. Hoang, C Dacremont, D Valentin 73-82
Hệ thống đa gien xylitol dehydrogenase của aspergillus oryzae Tóm tắt PDF
Trần Liên Hà 83-91
Phân tích trình tự gien Phes cho việc xác định loài vi khuẩn lactic sinh bacteriocin Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Đà, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bắc 93-99
Xác đinh nhóm hidrocacbon thơm btex trong nước và không khí bằng phương pháp sắc kí khí kết hợp với kĩ thuật vi chiết pha rắn màng kim rỗng phủ trong. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí, Đỗ Quang Huy, Đặng Văn Đoàn 101-109
Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn lactic lên sự thay đổi hàm lượng axit amin của cá tạp sau thời gian bảo quản và ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mấn, Phạm Thanh Hà 111-118
Nghiên cứu chuyển pha và các tính chất điện từ trong các hợp chất La2/3Ca1/3Mn1-xTMxO3-δ (TM = Cu và Zn). Tóm tắt PDF
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thương 119-124
Thử nghiệm việc mở rộng bài toán ngược xác định độ sâu đáy bể trầm tích để xác định độ sâu của móng có cấu trúc dạng vòm Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Thanh 125-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP