Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÊN BACTERIOCIN DO CHỦNG LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS PD14 TỔNG HỢP

Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn La Anh, Lê Thanh Bình

Tóm tắt


Chủng vi khuẩn lactic Lactococcus PD14 phân lập từ sữa bò tươi đã được định tên là Lactococcus lactis subsp. lactis [19]. Chủng này sinh tổng hợp bacteriocin qua phân tích điện di Tricine - SDS- PAGE cho thấy có kích thước khoảng 3,5 kDa, giống như nisin. Bacteriocin này có phổ tác dụng chủ yếu với các vi khuẩn Gram dương, trong đó đặc biệt ức chế mạnh nhóm vi khuẩn gây bệnh, gây ngộ độc thực phẩm như B. cereus, S. areus, L. monocytogenes. Ngoài ra, các đặc tính chịu nhiệt, bền axit, nhạy cảm với protease rất tương đồng với nisin. Việc nghiên cứu xác định tên một hoạt chất sinh học luôn là một ưu tiên hàng đầu, làm cơ sở cho các bước tiếp theo, đặc biệt cho những nghiên cứu ứng dụng.Với việc tách và tinh sạch

thành công gene nis mã hóa tổng hợp nisin đã mở ra cơ hội để xác định trình tự gene nis, trình tự axit amin trong việc xác định tên bacteriocin này. Kết quả giải trình tự gene nis của chủng PD14 cho thấy 99 % tương đồng với nisA nisZ, 98 % với nisF và 97 % với nisQ. Ngoài ra, phân tích trình tự axit min của prenisin ở chủng PD14 chứng tỏ nó chỉ khác với nisin A bởi chỉ một axit amin ở vị trí -18 (phần đầu) và có độ tương đồng 98 % với nisA, 96 % với nisZ, 94 % với nisF và 87 % với nisQ.

Ngoài ra, chủng PD14 đã được xác định là Lactococcus lactis subsp. lactis. Vì vậy, với tất cả các kết quả này là những bằng chứng có thể khẳng định bacteriocin do chủng PD14 tổng hợp là nisin A.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP