Kết quả tìm kiếm


Chỉnh lại tìm kiếm
 
Tạp chí Số tạp chí Tiêu đề
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 24, S. 2 (2017) Thực trạng bệnh ở buồng trứng trên đàn bò sữa tại công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu - Sơn la Tóm tắt PDF
Sử Thanh Long, Bùi Duy Quang
 
MedPharmRes T. 3, S. 1 (2019) Extrapulmonary Intrapleural Hydatid Disease- A Case Report Tóm tắt
Muhammad Usman Hashmi, Muhammad Kaleem Ullah, Mohsin Sarwar, Alia Sultan, Abdul Aleem, Iftikhar H. Khan
 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC MANG CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngo donidella) NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Tóm tắt PDF
Trương Đình Hoài, Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Vũ Sơn, Kim Văn Vạn
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam S. 4C (2018) Influence of inoculum size, CO2 concentration and LEDs on the growth of green microalgae Haematococcus pluvialis Flotow. Tóm tắt
Khac Tam Pham, Thu Chang Nguyen, Thi Ha Luong, Phu Hoang Dang...
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 24, S. 3 (2017) Các giai đoạn phát triển của trứng và ấu trùng sán lá gan nhỏ (opisthorchis parageminus) ngoài môi trường và trong vật chủ trung gian Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Trương Hoàng Phương
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 6 (2016) Phát hiện genotype nhóm E của Giardia Duodenalis trên bò tại tỉnh Đắc Lắc và Khánh Hòa bằng kỹ thuật PRC và giải trình tự Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Đức Tân, Fukuda Yasuhiro, Lê Đức Quyết, Nguyễn Văn Thoại, Lê Hứa Ngọc Lực, Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Quốc Hiếu
 
1 - 6 trong số 6 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mỹ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ online -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"