Kết quả tìm kiếm


Chỉnh lại tìm kiếm
 
Tạp chí Số tạp chí Tiêu đề
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 24, S. 3 (2017) Sự lưu hành và biến đổi di truyền của virus cúm A/H5N1 tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Tiền Ngọc Tiên, Phùng Thị Thanh Thúy, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Diên Quý, Lý Thị Liên Khai
 
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ T. 18, S. 2T (2015) Tổng hợp và đánh giá tính sinh miễn dịch của epitope không liên tục được dự đoán từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước
 
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ T. 16, S. 1T (2013) Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu trên gia cầm của các epitope tế bào B liên tục từ các kháng nguyên virus cúm gia cầm H5N1 đã được dự đoán in silico Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Linh Thước
 
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ T. 15, S. 3T (2012) Tổng hợp và kiểm chứng tính sinh miễn dịch của Epitope tế bào B được dự đoán bằng phương pháp tin sinh học từ kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Kim, Trần Thị Như Thùy, Trần Linh Thước
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam S. 3B (2015) XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN NHÓM CÁC CHỦNG VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
LƯƠNG NHÂN HUẤN, LƯU QUANG MINH, TRẦN XUÂN TOÀN, PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI, TRẦN XUÂN HOÀN, ĐỖ THỊ HOA
 
Tạp chí Công nghệ Sinh học T. 5, S. 4 (2007) Biểu hiện gen mã hoá protein matrix 1 của virus cúm A/H5N1 trong tế bào Eschesrichia coli Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tân
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 24, S. 3 (2017) Sự phát sinh virus cúm A/H5N6 ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Thọ, Cấn Xuân Minh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Hoàng Đăng, Đàm Thị Vui, Mai Thùy Dương, Nguyễn Viết Không, Tô Long Thành
 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam S. 4 (2016) ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG VIRUS PRRS (KTY-PRRS-05) PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM QUA CÁC ĐỜI CẤY TRUYỀN Tóm tắt PDF
Lê Thị Toan, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam, Phạm Hồng Ngân, Lê Văn Hùng
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 7 (2016) Một số đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả vịt cường độc VG-04 phân lập được tại tỉnh Hưng Yên năm 2004 Tóm tắt PDF
Vũ Thị Ngọc, Lê Văn Phan, Nguyễn Bá Hiên
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 28, S. 1 (2016) Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Dung, Tô Thị Huệ, Quách Vô Ngôn, Đặng Minh Hải, Đỗ Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Phát
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 6 (2016) So sánh một số đặc tính sinh học của chủng virus PRRS phân lập tại Việt Nam (KTY-PRRS-04) qua các đời cấy truyền Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Bá Hiên, Trịnh Đình Châu, Cao Thị Bích Phượng, Lê Văn Hùng
 
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ T. 12, S. 9 (2009) XÁC ĐỊNH VÙNG BẢO TỒN CHỨC NĂNG VÀ DỰ ĐOÁN EPITOPE TẾ BÀO T TRÊN CÁC PROTEIN VIRUS CÚM A Tóm tắt PDF
Văn Hải Vân, Lê Thị Thanh Thủy, Cao Thị Ngọc Phượng, Vũ Thị Bích, Trần Linh Thước
 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam S. 12 (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC TRÊN LỢN CON CỦA CHỦNG VIRUS PRRS HUA 02 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Toan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 28, S. 1 (2016) Virus cúm gia cầm độc lực cao H5N6 ở Việt Nam năm 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Thọ, Nguyễn Hoàng Đăng, Đàm Thị Vui, Đỗ Thị Hoa, Mai Thùy Dương, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Viết Không, Tô Long Thành
 
Tạp chí Công nghệ Sinh học T. 5, S. 4 (2007) Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá polymerase của virus viêm gan B trên bề mặt tế bào Saccharomyces cerevisiae Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Trang
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 7 (2016) Chọn chủng virus lở mồm long móng tuýp 0 từ thực địa để nghiên cửu sản xuất vacxin tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thanh Long, Nguyễn Thanh Phương, Võ Văn Hùng, Bạch Đức Lữu, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Văn Đông
 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam S. 9 (2016) TÍNH KHÁNG NGUYÊN CỦA CHỦNG VIRUS HUA-PRRS01 PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Toan, Nguyễn Thị Lan, Lương Quốc Hưng, Lê Huỳnh Thanh Phương, Phạm Công Hoạt
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 28, S. 1 (2016) Giải mã và phân tích đặc điểm gen UL5 của virus dịch tả vịt tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thanh Hương, Tạ Hoàng Long, Đỗ Thị Roan, Lê Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Khuê, Lê Thanh Hòa
 
Tạp chí Dược học T. 57, S. 1 (2017) Silybin, chất ức chế tiềm năng virus Ebola Tóm tắt
Nguyễn Thụy Việt Phương, Nguyễn Thị Phương Mai
 
Tạp chí Công nghệ Sinh học T. 5, S. 1 (2007) ứng dụng kỹ thuật real - time PCR để chẩn đoán nhanh cúm A/H5N1 và virus hợp bào đường hô hấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Minh
 
Tạp chí Công nghệ Sinh học T. 6, S. 3 (2008) Quan hệ di truyền giữa các chủng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh nam trung bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sơn
 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam S. 10 (2016) Đặc tính sinh học của chủng virus PRRS KTY-06 phân lập tại Việt Nam và đánh giá đáp ứng miễn dịch của lợn khi tiêm hỗn dịch khoáng nguyên virus vô hoạt Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Lan, Trinh Dinh Thau, Yamaguchi Ryoji, Nguyen Van Giap, Luong Quoc Hung, Nguyen Thi Yen, Nguyen Huu Nam, Nguyen Thi Hoa, Le Huynh Thanh Phuong
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 8 (2016) So sánh hiệu quả chẩn đoán bệnh CARE trên chó bằng phương pháp xét nghiệm nhanh và kỹ thuật RT-PCR, phân tích một đoạn gen hemagglutinin của virus gây bệnh Tóm tắt PDF
Võ Tấn Đại, Dương Tấn Đạt
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 24, S. 1 (2017) Giải mã và phân tích trình tự gen VP1 của một số chủng virus lở mồm long móng type A, phân lập được tại Hà Nội và Hà Tĩnh năm 2013 Tóm tắt
Lê Văn Phan, Vũ Thị Thu Hằng, Trương Thị Kha, Dương Hồng Quân, Lê Huỳnh Thanh Phương, Nguyễn Bá Hiên
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y T. 23, S. 3 (2016) Một số đặc điểm sinh học phân tử của virus gây hội chứng rồi loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) phân lập được tại Việt Nam từ các ổ dịch năm 2007,2010, 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Quang Hòa, Trần Thị Thanh Hà, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Viết Không
 
1 - 25 trong số 218 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mỹ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ online -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"