Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online


Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Để biết thêm thông tin về VJOL và cách thức tham gia dịch vụ, xin vui lòng tham khảo trang Giới thiệu.

VietnamJOL do INASP tài trợ.

VietnamJOL được quản lý và duy trì bởi:
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (MOST)
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NASATI)
Người chịu trách nhiệm chính: TS Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia.
Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà nội
Điện thoại: +(024)-39349105. Fax: +(02-4)-39349127
E-mail: lehoa70@vista.gov.vn

DANH MỤC TẠP CHÍ THAM GIA:
Hiện có 85 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL.
Hiện có liệt kê 38.260 bài viết, trong đó có 36.895 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

Tạp chí của Trường Đại học Thủy lợi

Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Đại học Cửu Long

Tạp chí của trường Đại học Cửu Long

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển

Tạp chí của Trường Đại học Y tế công cộng    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Advanced Engineering and Computation: JAEC

Tạp chí của Trường đại học Tôn Đức Thắng   

Journal of Advanced Engineering and Computation

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành

Tạp chí khoa học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

Tạp chí của trường Đại học Thủ Dầu Một

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Tạp chí của Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thông tin và Tư liệu

Tạp chí của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Journal of Science and Technology Development

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học Xã hội Việt Nam

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Social Sciences

Vietnam Academy of Social Sciences

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Cần Thơ

Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí của Học Viện nông nghiệp Việt Nam

 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

    Tạp chí của Học viện Nông nghiệp Việt Nam


Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Economics and Development

Journal of Economics & Development - National Economics University - Hanoi, Vietnam

 

Journal of Economics & Delelopment

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Tài chính

Tạp chí của Bộ Tài chính

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục

      Tạp chí của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Journal of Chemistry

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Vietnam Journal of Chemistry

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Journal of Earth Sciences

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vietnam Journal of Earth Science

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Vietnam Journal of Science and Technology

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vietnam Journal of Science and Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

MedPharmRes

   Tạp chí của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thế giới Di sản

 Tạp chí của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Journal of Science and Development

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí của trường Đại học Khoa học Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức

Tạp chi Khoa học của Trường Đại học Hồng Đức

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Hong Duc University Journal of Science

Hong Duc University Journal of Science

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Chuyên san: Khoa học Tự nhiên

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Chuyên san: Kinh tế và Phát triển    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 Chuyên san: Kỹ thuật và Công nghệ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

Tạp chí khoa học của Đại học Huế - Tạp chí đa lĩnh vực

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Giáo dục

Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Tạp chí của trường Đại học Văn Lang

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Dược học

Tạp chí của Bộ Y tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Luật học

Tạp chí của Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa

Tạp chí khoa học của Đại học Khánh Hòa

 

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Yersin

Tạp chí của trường Đại học Yersin Đà Lạt    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình)

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

Tạp chí của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh    

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

Tạp chí của Trường Đại học Điện lực, ISSN 1859 - 4557

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh Châu Á

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

JABES - Journal of Asian Business and Economic Studies

UNIVERSITY OF ECONOMIC HOCHIMINH CITY

Journal of Asian Business and Economic Studies

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Phát triển Kinh tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí của Trường Đại học Đà Lạt

Tạp chí Đại học Đà Lạt

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học về ngôn ngữ và văn hóa của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

Tạp chí của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Tạp chí của Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn

Tạp chí của trường Đại học Luật - Đại học Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công thương

Tạp chí - Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương

Tạp chí Công thương

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn

Tạp chí của Trường Đại học Công đoàn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Tạp chí khoa học của Đại học Quảng Bình - Tạp chí đa lĩnh vực

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Châu Âu

Tạp chí của Viện Nghiên cứu châu Âu - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nhân lực khoa học xã hội

Tạp chí của Học viện Khoa học Xã hội

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Trung Quốc

Tạp chí của Viện Nghiên cứu Trung quốc - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Ngôn ngữ

Tạp chí của Viện ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Banking Technology Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Giao thông Vận tải

Cơ quan thông tin lý luận khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Tạp chí của Viện Địa lí nhân văn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Economic Development

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học Chính trị

Tạp chí của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Journal of Science

Journal of HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học

Tạp chí của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Tạp chí của Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Lý luận Chính trị

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Ngôn ngữ và Đời sống

Language and Life

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học kỹ thuật Thú y

Veterinary Sciences and Techniques

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ

Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý

Industrial Review of Vietnam : Economics & Management

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Journal of Science and Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Gia đình và Giới

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tạp chí Công nghệ Sinh học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nghiên cứu Tôn Giáo

Religious Studies

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Hóa Học

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ

Journal of Science and Technology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí y Tế Công Cộng

Vietnam Journal of Public Heath

Tap chí Y tế Công cộng

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Historical Studies

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Tâm lý học

Journal of Psychology

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Quản Lý Kinh tế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Tạp chí Thư Viện Việt Nam

Vietnam Library Journal

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Thông tin Khoa học xã hội

Social Sciences Information Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Triết học

Philosophy

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Advances in Natural Sciences

Advances in Natural Sciences is published quarterly in English and is devoted to all aspects of Natural Sciences, including: Informatics, Mechanics, Physics, Chemistry, Biotechnology, Biology, Earth Sciences and Marine Sciences.

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

ASEAN Journal on Science and Technology for Development

The ASEAN Journal on Science and Technology for Development is a refereed Journal of the ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST).

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Communications in Physics

The object of Communications in Physics is the publication of new theoretical and experimental research works in all fields of physics.

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Religious Studies Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Social Sciences Information Review

Tạp chí của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Social Sciences Information Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Vietnam Economic Management Review

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký