Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Tạp chí Mở (OJS)

Giới thiệu phần mềm OJS

Tạp chí này sử dụng phần mềm Hệ thống Tạp chí Mở để quản lý và hỗ trợ xuất bản. OJS là một giải pháp phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và xuất bản các tạp chí khoa học trên mạng. Phần mềm OJS là một hệ thống quản lý và xuất bản tạp chí có tính linh hoạt cao do biên tập viên vận hành, có thể tải xuống miễn phí và cài đặt trên máy chủ Web nội bộ. Phần mềm này được thiết kế để giảm thời gian và công sức cho các tác vụ hành chính và quản lý gắn với việc biên tập một tạp chí, đồng thời cải tiến việc lưu giữ hồ sơ và hiệu suất của các quá trình biên tập. Phần mềm hướng tới mục tiêu cải tiến chất lượng khoa học cũng như khả năng quảng bá của tạp chí thông qua hàng loạt đổi mới, từ minh bạch hơn chính sách của tạp chí tới cải tiến việc lập chỉ mục.

Khái quát về hệ thống

OJS là một hệ thống quản lý, xuất bản website và tạp chí. Phần mềm bao quát tất cả các khía cạnh của xuất bản tạp chí trực tuyến, từ việc thiết lập một website tạp chí tới các tác vụ vận hành như quá trình nộp bài của tác giả, phản biện chuyên gia, biên tập, xuất bản, lưu kho và lập chỉ mục cho tạp chí. OJS còn có thể giúp quản lý con người trong việc tổ chức một tạp chí, gồm cả việc theo dõi công việc của BTV, người phản biện, tác giả, thông báo cho bạn đọc và hỗ trợ trong trao đổi thư từ.

OJS có tính linh hoạt và khả biến. Một phiên bản cài đặt OJS có thể hỗ trợ hoạt động của nhiều tạp chí. Mỗi tạp chí có đường dẫn URL, giao diện và tính năng riêng. Phần mềm OJS có thể cho phép một BTV quản lý tất cả các khía cạnh của một tạp chí và website tạp chí, hoặc có thể hỗ trợ một Ban biên tập quốc tế với những trách nhiệm khác nhau đối với các chuyên mục khác nhau.

OJS hỗ trợ nguyên tắc truy cập mở rộng. Hệ thống này không chỉ nhằm để hỗ trợ việc xuất bản tạp chí mà còn cho thấy chi phí xuất bản tạp chí có thể giảm đến mức mà việc cho phép bạn đọc "truy cập tự do" tới nội dung của tạp chí là một giải pháp khả thi. Một ví dụ về truy cập tự do chính là tập hợp những bài viết thuộc nhiều chủ đề khởi nguồn từ dự án này được cung cấp truy cập tự do trong mục Các ấn phẩm trên website Dự án Tri thức Công cộng của Đại học British Columbia.

Nguồn gốc của OJS. Phần mềm được phát hành lần đầu tiên vào năm 2002 với tư cách là một sáng kiến nghiên cứu và phát triển của Dự án Tri thức Công cộng (Public Knowledge Project) của Trường Đại học British Columbia, với sự hỗ trợ của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada, Quỹ Max Bell, Quỹ Pacific Press Endowment, và Quỹ MacArthur. Hiện tại, phần mềm tiếp tục được phát triển dưới sự đồng bảo trợ của Dự án Kiến thức Công cộng Đại học British Columbia và Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản Canada và Thư viện Đại học Simon Fraser. Để biết thêm thông tin, xem website Dự án Tri thức Công cộng tại Đại học Simon Fraser .

Cấu trúc Quản lý

Quá trình biên tập

Phần mềm OJS di chuyển các bài nộp tới tạp chí thông qua năm bước của quá trình biên tập do một hoặc nhiều BTV quản lý.

  1. Danh sách chưa giao bài: Bài viết bắt đầu ở đây và được giao cho một hoặc nhiều BTV.
  2. Phản biện bài nộp: Bài viết trải qua quá trình phản biện chuyên gia và nhận được quyết định biên tập.
  3. Biên tập bài nộp: Bài viết trải qua quá trình biên tập bản thảo, trình bày và soát lỗi. Bài viết sau đó được xếp vào một số để xuất bản.
  4. Mục lục: Bài viết được xếp thứ tự và được xuất bản.
Các vai trò biên tập
(Được giao trong phần Quản lý Tạp chí)
  • Tổng biên tập: Thiết lập tạp chí và phân công các vai trò biên tập (TBT cũng có thể đóng vai trò như BTV chính và các vai trò khác).
  • BTV chính: Theo dõi toàn bộ quá trình biên tập; có thể giao bài nộp cho BTV chuyên mục để theo dõi quá trình Phản biện Bài nộp và Biên tập Bài nộp; sắp xếp bài và xuất bản tạp chí.
  • BTV chuyên mục: Theo dõi quá trình Phản biện Bài nộp và có thể cả Biên tập Bài nộp đối với các bài được giao.
  • BTV bản thảo: Làm việc với các bài nộp để nâng cao ngữ pháp và sự mạch lạc của bài viết, đặt ra những câu hỏi đối với tác giả về những lỗi nghi ngờ, và đảm bảo cho bài viết tuân thủ các phong cách viết bài cũng như trích dẫn tài liệu tham khảo.
  • BTV trình bày: Chuyển dạng các bài nộp đã được biên tập bản thảo thành những bản bông ở định dạng HTML, PDF, và/hoặc PS để phù hợp với việc xuất bản trực tuyến.
  • Người soát lỗi: Đọc bản bông để soát các lỗi chính tả và định dạng.

Hỗ trợ

Website PKP cung cấp một diễn đàn hỗ trợ và báo lỗi kỹ thuật cho người sử dụng.

Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến việc sử dụng một tạp chí cụ thể sử dụng phần mềm OJS hoặc liên quan tới chính sách của tạp chí đó, xin vui lòng liên hệ với các đầu mối liên lạc và hỗ trợ của tạp chí được cung cấp trong trang Giới thiệu trên website của tạp chí.