Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Thị Kim Dung
Email: kimdung@vnua.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004