Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 22 (2018) 01. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM Tóm tắt   PDF
Đặng Tuyết Minh, Vũ Anh Tuân
 
S. 20 (2018) 01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT LƯU VỰC SÔNG NẬM MỨC Tóm tắt   PDF
Trương Vân Anh, Trịnh Xuân Mạnh
 
S. 21 (2019) 01. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF COAL AND THEIR RELATIONSHIP WITH ORIGINAL CONDITION OF SOME COAL MINE IN NORTHEASTERN AREA, VIETNAM Tóm tắt   PDF
Phí Trường Thành, Trần Thị Hồng Minh, Phạm Thị Ngân, Lê Trung Kiên, Đỗ Mạnh Tuân, Lê Duy Nguyên, Bùi Việt Sang
 
S. 21 (2019) 02. ASSESSMENT OF STATE MANAGEMENT AND USE OF PADDY RICE LAND AT YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Tâm, Hoàng Thị Phương Thảo, Phan Văn Hoàng
 
S. 20 (2018) 02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI THUẬT TOÁN T THUẬN TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA Tóm tắt   PDF
Lương Thanh Thạch
 
S. 22 (2018) 02. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Quang, Thi Văn Lê Khoa
 
S. 22 (2018) 03. LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP CỦA RỪNG NGẬP MẶN XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Thiện, Lương Thị Yến
 
S. 20 (2018) 03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SINH KHỐI SPIRULINA PLATENSIS SP8 LÀM CHẤT HẤP PHỤ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ ION ZN2+ Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Oanh, Nguyễn Thu Huyền, Trần Kiều Mai
 
S. 22 (2018) 04. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG Tóm tắt   PDF
Cấn Thị Thanh Hiền, Trương Vân Anh, Lê Thu Trang
 
S. 20 (2018) 04. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG Tóm tắt   PDF
Trần Bảo Lộc
 
S. 20 (2018) 05. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Minh Huệ, Đỗ Thị Phương Thảo
 
S. 22 (2018) 05. ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Huyền, Nguyễn Chiến Thắng
 
S. 22 (2018) 06. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG LAM BẰNG MÔ HÌNH MIKE SHE Tóm tắt   PDF
Trần Duy Kiều, Lê Thị Thường
 
S. 20 (2018) 06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kiên Dũng, Trần Chấn Nam
 
S. 22 (2018) 07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Cảnh Dương
 
S. 20 (2018) 07. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Dương
 
S. 20 (2018) 08. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoài Thương, Phạm Thị Hồng Phương
 
S. 22 (2018) 08. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Anh Tuấn
 
S. 22 (2018) 09. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI PHAN RANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN CẤP Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Chanh, Võ Anh Kiệt, Đặng Văn Dũng
 
S. 20 (2018) 09. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARINE VÀ MUSKINGUM DỰ BÁO THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG KỲ LỘ TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt   PDF
Võ Anh Kiệt, Bùi Văn Chanh
 
S. 22 (2018) 10. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh Thủy
 
S. 20 (2018) 10. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐẬP DÂNG NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG HỒNG - SÔNG THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Lân, Nguyễn Hồng Lân
 
S. 22 (2018) 11. MỘT SỐ THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN GIAN LẬN THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Loan
 
S. 20 (2018) 11. THỰC TRẠNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Trương Quang Hiển, Bùi Thị Diệu Huyền, Đỗ Tuấn Nghị, Diệp Tiến Dũng
 
S. 22 (2018) 12. KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI HỐ DÙNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thơm, Nguyễn Tuấn Khôi, Phạm Thị Trang
 
1 - 25 trong số 30 mục 1 2 > >>