Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

M

Mot, Nguyen Van Muoi, Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST 3)
My, Nguyễn Lê Trà, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
My Le, Nguyen Thi, Ho Chi Minh City University of Food Industry

N

Nam, Nguyễn Phương
Nam, Phan Thanh Sơn, Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Nam, Tiền Tiến, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Nam, Trần Hoài, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Nam, Trịnh Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Nữ, Hồ Thị Mỹ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Nga, Phan Huỳnh Thúy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Nga, Sơn Thiên, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Ngân, Phạm Thị Kim, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Ngọc, Lâm Thị Mỹ, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Ngọc, Trần Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Nghi, Trần Hạ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Nghiệp, Ngô Đại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Nghĩa, Nguyễn Viết
Nghĩa, Đinh Nguyễn Trọng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Ngoc, Tran Thi Bich, Ho Chi Minh City University of Transport
Nguyên, Lê Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Nguyên, Võ Đình
Nguyệt, Phạm Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Nguyen, Quach Nguyen Khanh
Nguyen, To Ngoc Anh, HCM City University of Technology, VNU-HCM
Nhan, Tran Thi Thuy

201 - 225 trong số 426 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>