Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dũng, Nguyễn Hoàng, Viện Sinh học Nhiệt đới - VAST
Dũng, Nguyễn Đình, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Dũng, Nguyễn Hoàng, Viện Sinh học Nhiệt đới, VAST
Dược, Nguyễn Thị, Viện Sinh Học Nhiệt Đới , VAST

G

Gái, Đinh Đại, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Giang, Bạch Long, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành TPHCM
Giang, Nguyễn Bảo
Giáp, Trần Đình, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Giáp, Đỗ Đăng, Viện Sinh Học Nhiệt Đới , VAST
Gjergj, Dodbiba, The University of Tokyo, Graduate School of Engineering, Japan

H

Ha, Giang Ngoc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Bùi Thu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Giang Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Giang Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Hoàng Thái, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hà, Nguyễn Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hà, Trần Thị Thu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hào, Phan Kiêm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hòa, Mạc Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hòa, Nguyễn Lương Hiếu, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp. Hồ Chí Minh
Hòa, Nguyễn Văn, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Hòa, Phạm Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hùng, Lý Thanh
Hạc, Nguyễn Phương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hạnh, Lê Phan Thùy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

51 - 75 trong số 426 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>