Chi tiết về Tác giả

Chi, Phùng Bảo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

  • T. 17, S. 1 (2018) - Bài viết
    KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TỔNG HỢP HẮC TỐ CỦA CÂY HOA HÒE (Sophora japonica L.) TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 ỨNG DỤNG TRONG MỸ PHẨM
    Tóm tắt  PDF