Chi tiết về Tác giả

Chỉnh, Hoàng Thị Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  • T. 16, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NĂNG LỰC MARKETING, HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
    Tóm tắt  PDF